Regel 2: Pas regel 1 altijd toe

Het beheer van financieel systeemrisico is heus niet zo moeilijk voor wie er zich een beetje in verdiept. “Regel 2” uit de beheersprincipes vergt alleszins al geen doorgedreven studie. Maar ook “regel  1” laat niets aan duidelijkheid te wensen over: “tax size, not deposits … “. De voornaamste oorzaak voor de ontwikkeling van financieel systeemrisico is eenduidig terug te voeren tot de grootte van het balanstotaal van een bank ten opzichte van het BNP van het betrokken land, eventueel nog verder geaccentueerd wanneer deze bank sterk gecorreleerd is door onderlinge kredieten met andere banken en/of door grote posities in staatobligaties van dit land. Lees verder

Cyprus: de opgelegde maatregelen zijn onrechtvaardig, maar is er een alternatief?

Bij de uitwerking van de steunmaatregelen voor Europese banken werd tot nu toe de depositohouder met verregaande omzichtigheid behandeld. Enkel in het geïsoleerde en specifieke geval van de zeer speculatieve Ierse vastgoedfinancier Anglo Irish bank werd ook van deze groep van “stakeholders” in het bancaire systeem een substantiële inspanning gevraagd. Lees verder

Het risico dat de Cypriotische crisis uitdeint is beperkt

Of het nu plan A, B, C of D was waarmee Cyprus (voorlopig) van de financiële afgrond werd gered, doet er intussen niet meer toe. De uitkomst van de nachtelijke vergaderingen van de Eurotop blijken telkens weer een afweging te zijn van tijdelijke machtsverhoudingen. Cyprus heeft hierbij, naast zijn desastreuze politieke keuzes uit het verleden (die het land alleen aan zichzelf te wijten heeft), het nadeel zeer klein te zijn. Dus op zich kan het geen systeemcrisis in de eurozone uitlokken. Het land staat dan ook weerloos en moet zeer verregaande maatregelen ondergaan. Die zouden in Griekenland en zeker in Spanje wellicht nooit aanvaard worden.   Lees verder

Dow Jones terecht op topniveau

Naar aanleiding van het recente hoogterecord dat de Dow Jones-index bereikte, wordt regelmatig de vraag gesteld of een dergelijk niveau verantwoord is in een context van trage economische groei en een veralgemeende perceptie van het quasi uitzichtloze karakter van de financiële crisis die de wereldeconomie nu al 5 jaar in haar greep houdt.  Lees verder

De financiële markten tonen opnieuw een erg volwassen reactie na de onbegrepen Europese beslissing om de spaardeposito’s in Cyprus te belasten.

Vanzelfsprekend mag verwacht worden dat indien Cyprus substantiële steun krijg van de Europese (en vandaar vooral Duitse) belastingbetaler, dit zuur verdiende geld niet zomaar mag dienen om locale banken te beschermen die een schuiloord vormen voor zwart geld. Maar om dit gegeven als excuus te gebruiken om een lineaire maatregel op te leggen waardoor alle spaartegoeden worden belast, gaat voorbij aan ieder rechtvaardigheidsgevoel. Lees verder