Een martelgang van ontgoochelende economische cijfers

De Amerikaanse werkloosheidscijfers, die vanmiddag het daglicht zagen, vormden een triest dieptepunt na een martelgang van ontgoochelende economische cijfers, die de financiële markten nu een al een week teisteren.

De Amerikaanse werkloosheidscijfers dalen wel naar 7,6% ( -0,1%) maar dat verheelt nauwelijks de zeer zwakke creatie van nieuwe banen. Een aangroei met slechts 88.000 eenheden ligt nog ver beneden de meest pessimistische prognose. Deze economische parameter bevestigt de eerder gepubliceerde ISM indicator die op een verzwakking van de industriële activiteit wees (maar tevens ook wees op een redelijk stabiele dienstensector).Op zich kan de zwakke jobcreatie verklaard worden door de aangekondigde verminderingen in overheidsinvesteringen ( als gevolg van de politieke discussies over de beruchte “fiscal cliff”) zodat de impact op de beurzen nog enigszins meevalt. De bouwsector en de industrie wisten overigens wel nog een behoorlijk aantal nieuwe banen te creëren.Maar de Amerikaanse aandelenindices bevinden zich op een zodanig hoog peil na hun recente recordrace, dat ieder economisch cijfer dat wordt gelanceerd zich eerder aan de bovenkant dan aan de onderkant van de verwachtingen moet bevinden om deze niveaus te blijven verantwoorden. Vermits de belangrijkste macro-economische cijfers van de maand echter reeds achter ons liggen, blijft het voor de ganse maand april eerder afwachten tot de cijfers begin mei meer uitsluitsel geven over de stand van zaken van de Amerikaanse economie.

Toch is er een lichtpunt(je) : de recente zwakke macrocijfers zullen alleszins de monetaire overheid ervan weerhouden hun stimuluspakket terug te schroeven , in tegenstelling tot hun vroegere plannen. Een volgehouden expansieve politiek is momenteel wellicht nog steeds van vitaal belang en van aard om ook de financiële markten te ondersteunen.

Dit bericht werd geplaatst in conjunctuur en getagd door Stefan Duchateau . Bookmark de permalink .

Over Stefan Duchateau

Stefan Duchateau is adviseur bij de Argenta Groep en voorzitter van de diverse beleggingsvennootschappen van deze groep. Hij doceert o.a. Portfoliomanagement, Financial engineering en Financieel risicobeheer aan de HUB (Brussel), Security selection, Portefeuillebeheer en beleggingsleer aan de KU Leuven en Financial derivatives aan de UHasselt. Bij Argenta richt hij zich ondermeer op het financieel en risicobeheer, het strategisch beleid en de uitbouw van de beleggingspijler van de bank- en verzekeringsgroep. Dit houdt onder meer de ontwikkeling in van beleggingsproducten en het beheer van beleggingsfondsen. Prof. Dr. S. Duchateau studeerde af als handelsingenieur en is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.