Opvallende evolutie in de Belgische inflatiecijfers

De terugval in de Belgische inflatiecijfers tot een jaarritme van 1,1%, dat opvallend lager is dan het Europese gemiddelde, is welgekomen nieuws voor de Belgische concurrentiepositie. De sterk oplopende inflatie in de voorafgaande jaren  –zowel in absolute als relatieve termen- sijpelde immers door in de lonen waardoor de Belgische bedrijven het steeds moeilijker kregen op de internationale markten. Getuige hiervan is niet alleen de ontwikkeling van relatieve loonkost maar zeker ook de terugval in de lopende rekening. Voor een land dat letterlijk leeft van haar export, vormt dit een bijzonder ongunstig teken.Bij de discussie of deze verbetering in de Belgische inflatiepositie het gevolg is van een eenmalige ingreep in de samenstelling van de index (zoals de vakbonden beweren) of een gevolg is van structurele maatregelen in de prijszetting van energie (zoals de Regering beweert) vormt een interessante discussie. Maar er is een veel belangrijkere factor die deze ontwikkeling veroorzaakt.Wat mij hierbij vooral opvalt, is de ontwikkeling van de Belgische met de Europese inflatie. Deze relatieve ontwikkeling is immers sterk bepalend voor de competitieve positie van onze bedrijven. Wanneer we de evolutie van dit verschil in inflatie over het laatste decennium analyseren, valt onmiddellijk op in welke mate dit verschil wordt bepaald door de (vertraagde) evolutie van de olieprijs (in euro).

Opvallend toch, vermits we in België toch niet zoveel meer afhankelijk zijn van de evolutie van brandstofprijzen dan –pakweg- Duitsland, Frankrijk of Nederland?

Uit grafiek 1 blijkt alleszins een meer dan merkwaardig verband. De oplossing van dit “raadsel” is echter snel gevonden. In België zijn de energieprijzen in het verleden duidelijker sterker gecorreleerd met de evolutie van de olieprijzen dan in onze buurlanden. De terugval in de olieprijzen (in euro) op jaarbasis, is dus meer dan waarschijnlijk de belangrijkste verklarende factor in de recente ontwikkeling.

Grafiek 1: Verschillen in het algemene prijspeil tussen België en Europa (Rood)  in vergelijking met de evolutie van olieprijzen in euro( Blauw).

CPicture1

De nefaste invloed hiervan gaat echter verder dan hogere (en meer volatiele) consumptieprijzen. Dit aspect wordt immers geaccentueerd door het gebruik van de “gezondheidsindex” bij de automatische doorrekening van de ontwikkelingen in het prijspeil in de Belgische lonen.

Deze gezondheidsindex zuivert de prijzen weliswaar voor brandstofprijzen maar niet voor energieprijzen. Maar vermits deze energieprijzen zeer sterk beïnvloed werden door olieprijzen, werd toch op onrechtstreekse wijze de impact van hogere brandstofprijzen ( en accijnzen) doorgerekend in de lonen.

Grafiek 2: Verschillen in het prijspeil tussen België (gezondheidsindex) en Europa (inflatie, uitgezuiverd voor energie- en brandstofprijzen ) in vergelijking met de evolutie van olieprijzen in euro.

cPicture2

Vanzelfsprekend creëert dit een manifest nadeel voor Belgische bedrijven die in directe concurrentie staan met Europese bedrijven waar de loonvorming (via onderhandelingen) eerder gericht is de ontwikkeling van kerninflatie (na uitzuivering van brandstof- en energieprijzen).

Grafiek 3 illustreert het cumulatieve nadeel voor België over de laatste 10 jaar. Verdere commentaar is overbodig, denk ik?

cPicture3

Dit bericht werd geplaatst in conjunctuur en getagd door Stefan Duchateau . Bookmark de permalink .

Over Stefan Duchateau

Stefan Duchateau is adviseur bij de Argenta Groep en voorzitter van de diverse beleggingsvennootschappen van deze groep. Hij doceert o.a. Portfoliomanagement, Financial engineering en Financieel risicobeheer aan de HUB (Brussel), Security selection, Portefeuillebeheer en beleggingsleer aan de KU Leuven en Financial derivatives aan de UHasselt. Bij Argenta richt hij zich ondermeer op het financieel en risicobeheer, het strategisch beleid en de uitbouw van de beleggingspijler van de bank- en verzekeringsgroep. Dit houdt onder meer de ontwikkeling in van beleggingsproducten en het beheer van beleggingsfondsen. Prof. Dr. S. Duchateau studeerde af als handelsingenieur en is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.