Chinese roulette

Alsof we nog geen problemen genoeg zouden hebben met de potentiële wijzigingen in de Amerikaanse monetaire politiek, stuurt de Chinese overheid nu aan op een robbertje vechten met financiële machtscentra die zich steeds nadrukkelijker wensen te onttrekken aan het gezag van de monetaire overheid. De ontwikkeling van deze “shadow banks” is een doorn in het oog van de Regering want via de gigantische cash pools die deze ongecontroleerde groepen kunnen aansturen, dreigt de monetaire politiek haar doelstellingen niet te bereiken.

Lees verder

To taper : progressively narrowing toward the end …

Iedere Fed-Voorzitter heeft zo zijn recht op een typerende uitdrukking voor de eeuwigheid. Een specifieke uitspraak die tegelijk een toonbeeld moet zijn van zijn doordachtheid bij de inschatting van de economische situatie en van zijn eloquente beheersing van de taal van Shakespeare. Gewone stervelingen dienen hierbij toch naar het woordenboek te grijpen.

Lees verder

Young man, go East

De diepgang van de recente beurscorrecties valt vooral op wanneer we een aantal groeilanden onder de loep nemen. Dit is geen nieuw gegeven. In hun langdurige opwaartse klim hebben deze markten altijd al een geaccidenteerd verloop gekend, maar de grotere schommelingen hebben zich daarbij wel vertaald in uitstekende beleggingsresultaten voor wie over voldoende uithoudingsvermogen beschikt. Vergeet hierbij ook niet het kranige verweer van de Aziatische beurzen tijdens de crisis van 2008. Dit betekent enerzijds ook dat deze fase wellicht een aankoopaangelegenheid vormt maar waarschuwt er anderzijds ook voor dat selectiviteit hoe dan ook van nut zal zijn. Lees verder

Aanhoudende onlusten

Aanhoudende onlusten 

Zowel obligatie – als aandelenbeleggers protesteren dezer dagen massaal en luidruchtig tegen de plannen van de Amerikaanse Federale Overheid  om haar expansieve monetaire politiek op een lagere versnelling over te schakelen. Ook al wordt dit laatste in alle toonaarden ontkend, toch wordt er rekening gehouden met een afname van monetaire stimulansen. Dit werd tot nu toe alleen als een theoretische mogelijkheid geopperd, maar tussen de lijnen van de commentaren van de Fed-Voorzitter valt wel af te leiden dat bij een verdere verbetering in de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie, een bijstelling van het beleid zeker niet ondenkbaar is. Wanneer een economie te lang of overmatig wordt gestimuleerd met kunstmatig lage rentevoeten, zowel op het korte als lange einde, dan is een scenario van oplopende inflatie immers niet ondenkbaar. Lees verder

Financiële mechanica

Neerwaartse correcties zijn zelden prettig, of ze terecht zijn of niet. Maar vermits het nu stilaan cultureel erfgoed is geworden om te stellen dat elk nadeel ook zijn voordeel heeft, zoeken we even eerst even verder in de positieve richting: De ontwikkeling over de laatste dagen vormt het zoveelste bewijs tegen de populistische stelling dat beurzen enkel op zoek zijn naar economische groei en dat je vandaar best aandelen koopt in een conjunctuurscenario dat opwaarts is gericht. Integendeel, je kan theoretisch gemakkelijk bewijzen dat dit in het algemeen niet het geval is, terwijl ook de dagelijkse waarnemingen bewijzen telkens weer dat er zelfs eerder een (licht) negatief verband bestaat tussen een verbeterende conjunctuur en de evolutie van de koersniveaus op aandelenbeurzen. De financiële mechanica van aandelenmarkten wijzen op immers op een gecombineerd verband met rentevoeten, risicopremies en economische groei. Hogere rente bij een versneld economisch groeipad leidt meestal tot negatieve bewegingen van aandelenkoersen. Het eerste is er immers, het tweede dient zich nog te bewijzen …

Lees verder

Manisch depressief

Wie zich, zoals wij, professioneel verplicht weet om de lawine aan economische parameters van dag tot dag op de voet te volgen, deint momenteel heen en weer tussen deprimerende indicatoren, die snel nadien gevolgd door een serie hoopgevende cijfers die in de tegenovergestelde richting lijken te wijzen. Meestal kondigt een dergelijk erratisch patroon een fundamentele trendwijziging aan, mogelijkerwijze (en dit onder alle voorbehoud) zelfs een economische barometer die binnen afzienbare tijd zelfs op goed weer zou kunnen komen te staan. Maar dit laatste toch liever niet te snel, behalve dan in China. Lees verder

Be careful what you wish for …

We hebben in de afgelopen dagen de beursgoden gesmeekt om een slechte indicator voor de economie van de Verenigde Staten. Door goede indicaties over de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen, de huizenprijzen, de activiteit in de bouwsector en de tewerkstelling was er immers twijfel ontstaan of de Centrale Bank nog bereid zou blijven om haar agressieve stimulerende politiek voort te zetten. De meeste analisten vinden het echter nog te vroeg om de Amerikaanse economie los te koppelen van haar dagelijkse monetaire adrenalinespuit maar enkele “hardliners” bij de Fed blijven erop wijzen dat een te lang volgehouden monetaire “doping” de economie structureel zal verzwakken en sturen aan op een afremming. Lees verder

Hopen op slechtere tijdingen

De heftige reacties op Wall Street, met een aangescherpt dagverlies op vrijdagavond, verraden de nervositeit van aandelenbeleggers. Hun vrees wordt echter niet gevoed door een afnemend vertrouwen in de kansen van een economisch herstel. Hieromtrent zijn er voldoende geruststellende indicaties, al weet men in deze bizarre tijden nooit welke onverwachte wending er achter ieder nieuw cijfer schuil kan gaan.

Lees verder

Over Tobin- en andere taksen

De voorstellen over de invoering van een Europese taks op financiële transacties door banken is intussen zodanig afgezwakt, dat hieruit hooguit nog één tiende van de verwachte inkomsten kan worden gepuurd. De taks is economisch weinig relevant en levert geen enkele bijdrage in de beveiliging van het Europese bancaire systeem tegen een opflakkering van systeemrisico. Vandaar dat de enige toegevoegde waarde bestaat uit een aanvulling van de belastinginkomsten. Maar ook deze laatste doelstelling wordt nog ternauwernood bereikt na diverse interventies in de voorgestelde richtlijnen. Dit is niet eens ten onrechte want de voorstellen waren zodanig onzorgvuldig en vooral ondoelmatig geformuleerd dat je als neutrale toeschouwer alleen kan hopen dat dit met alle dergelijke slordige maatregelen zou gebeuren, vooraleer ze effectief worden en meer kwaad dan goed berokkenen. Dit is de zoveelste politieke slag in het water. Lees verder