Voorzichtig optimisme

Nu de aandelenbeurzen het grootste deel van hun verliezen sedert de Bernanke toespraken in mei en juni terug hebben weten op te halen, ontstaat opnieuw de vraag naar de fundamentele onderbouw van de aandelenkoersen. Wereldwijd zijn de beurzen immers met 30% gestegen sedert begin 2012, hetgeen toch een stevige argumentatie vereist in de context van de lethargische economische groei over diezelfde periode. Lees verder

Voorlopige uitslagen uit China : Centrale Bank-Schaduwbanken 1-0

Centrale Bank – Schaduwbanken : 1-0

De Europese beleidsmakers bevinden zich momenteel in een weinig benijdenswaardige spreidstand tussen een noodzakelijk stimulerend beleid van de zwakke economie en even noodzakelijke besparingsinspanningen die de efficiëntiegraad van de diverse lidstaten terug in lijn moet helpen te brengen en zodoende toekomst van de muntzone kan vrijwaren.De Chinese monetaire overheid moet een gelijkaardig duaal probleem oplossen: Enerzijds dient de achteruitgang van de industriële groei te worden bestreden met lagere rentetarieven en aanvullende stimulerende maatregelen die de geldgroei moeten aanzwengelen. Anderzijds dreigt deze groeiende monetaire massa systematisch afgeleid te worden naar vastgoedprojecten waardoor zich een zeepbel in de vastgoedsector riskeert te vormen. De voorthollende voedselprijzen werken intussen sterk ontradend op iedere vorm van stimulerend economisch beleid. Lees verder

Enkele commentaren bij de recente ontwikkelingen op de financiële markten

Enkele commentaren bij de recente ontwikkelingen op de financiële markten

De aangekondigde wijzigingen in de monetaire politiek van de VS zijn intussen uitgegroeid tot het in jaren drukst becommentarieerde onderwerp in de financiële pers. De initiële conclusies van de aandelen- en vooral obligatiemarkten waren beangstigend negatief en gingen veel verder dan de bedoelde normalisatie van de rentevoeten. De tarieven op lange termijnobligaties werden immers door de Amerikaanse monetaire overheid als te laag ervaren, gelet op een aantal recente positieve economische ontwikkelingen in o.a. de bouwsector. Wanneer de intresttarieven te lang kunstmatig laag worden gehouden dan dreigt hierdoor opnieuw een financieel onevenwicht te ontstaan en laat het nu precies financiële stabiliteit zijn die is gepromoveerd tot de belangrijkste doelstelling van de Amerikaanse Centrale Bank. Lees verder