Voorlopige uitslagen uit China : Centrale Bank-Schaduwbanken 1-0

Centrale Bank – Schaduwbanken : 1-0

De Europese beleidsmakers bevinden zich momenteel in een weinig benijdenswaardige spreidstand tussen een noodzakelijk stimulerend beleid van de zwakke economie en even noodzakelijke besparingsinspanningen die de efficiëntiegraad van de diverse lidstaten terug in lijn moet helpen te brengen en zodoende toekomst van de muntzone kan vrijwaren.De Chinese monetaire overheid moet een gelijkaardig duaal probleem oplossen: Enerzijds dient de achteruitgang van de industriële groei te worden bestreden met lagere rentetarieven en aanvullende stimulerende maatregelen die de geldgroei moeten aanzwengelen. Anderzijds dreigt deze groeiende monetaire massa systematisch afgeleid te worden naar vastgoedprojecten waardoor zich een zeepbel in de vastgoedsector riskeert te vormen. De voorthollende voedselprijzen werken intussen sterk ontradend op iedere vorm van stimulerend economisch beleid.

Grafiek1: Chinese interbancaire rentevoeten (SHIBOR)

 

 SAA4_Picture1

 

 

De Chinese aandelenmarkten herstellen zich echter geleidelijke na de herhaalde rake klappen die ze over de afgelopen maanden dienden te incasseren. De reden hiervoor is dubbel: De recente gerapporteerde groeicijfers (7,5% op jaarbasis) lagen (opvallend) in lijn met de verwachtingen (ook al neemt dit de bezorgdheid over de tweede helft van 2013 en 2014 niet weg). Maar belangrijker is de overwinning van de Chinese Centrale Bank op de schaduwbanken, die in de afgelopen periode teveel van de kredietfaciliteiten van de Chinese banken ongewenst draineerden naar bouwprojecten. Om dit proces af te remmen zette de Centrale Bank de locale banken die aan deze praktijk meewerkten zwaar onder druk door een algemene beperking van haar liquiditeitsvoorzieningen. Hierdoor ontstond een kunstmatige schaarste op de professionele kredietmarkten waardoor de interbancaire rente alarmerend begon op te lopen. Dit achterhoedegevecht is intussen beslecht in het voordeel van de Centrale Bank. De contractie van de interbancaire rente die hierop volgde leidde dan ook rechtstreeks tot hogere aandelenkoersen.

De Chinese aandelen staan overigens niet alleen in hun herstelbeweging. Gans de Aziatische regio klimt snel terug naar haar recente recordniveau in combinatie met (licht) dalende rente en inkrimpende “spreads” op obligaties. Notoire uitzondering hierop is trouwens India, dat de vrije val van de Rupee tracht op te vangen met officiële renteverhogingen. Opvallend is dat ze hierbij onmiddellijk werden gevolgd door Brazilië dat met gelijkaardige problemen kampt. De wijziging in de muntpolitiek van deze landen luidt wellicht ook enkele interessante perspectieven in voor investeerders die op zijn naar munten met stijgingspotentieel.

Bij het beleggingsbeleid in de komende dagen wordt vooral aandacht besteed aan het geleidelijk optrekken van de aandelenposities tot de maxima die voorzien zijn bij de diverse beleggingsprofielen. Hierbij wordt vooral een extra accent ten opzichte van de benchmark gelegd in Amerikaanse waarden en gediversifieerde Aziatische aandelenfondsen. Europese aandelen blijven echter een groot gewicht uitmaken in de beleggingsportefeuilles, gelet op hun dominante positie in de gekozen benchmarks maar ook het geleidelijke herstel van de winstprognoses, al situeert deze zich nog bedenkelijk ver in de toekomst.

In de afgelopen periode werden vooral de posities in bedrijfsobligaties afgebouwd. Emerging bonds en High Yield bonds worden op zich niet afgebouwd maar hun looptijd wordt geleidelijk reduceert tot de 3 à 5 jaarzone.

 

Dit bericht werd geplaatst in beurs,conjunctuur en getagd door Stefan Duchateau . Bookmark de permalink .

Over Stefan Duchateau

Stefan Duchateau is adviseur bij de Argenta Groep en voorzitter van de diverse beleggingsvennootschappen van deze groep. Hij doceert o.a. Portfoliomanagement, Financial engineering en Financieel risicobeheer aan de HUB (Brussel), Security selection, Portefeuillebeheer en beleggingsleer aan de KU Leuven en Financial derivatives aan de UHasselt. Bij Argenta richt hij zich ondermeer op het financieel en risicobeheer, het strategisch beleid en de uitbouw van de beleggingspijler van de bank- en verzekeringsgroep. Dit houdt onder meer de ontwikkeling in van beleggingsproducten en het beheer van beleggingsfondsen. Prof. Dr. S. Duchateau studeerde af als handelsingenieur en is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.