Duizend bommen en granaten (?)

Het onzalige vooruitzicht van een militaire interventie in een notoir wespennest als Syrië is niet van aard om de financiële markten vrolijk te stemmen. De kans op een internationale escalatie is immers reëel terwijl in het beste geval aan één van de betrokken lokale kemphanen een tijdelijk maar decisief voordeel wordt bezorgd om nadien geconfronteerd te worden met een chaotische reeks van interne conflicten tussen goedbewapende splinterbewegingen. Lees verder

(weeral) afwachten

Het blijft -zoals zo dikwijls op de financiële markten-  bang afwachten. In dit geval op de notulen van de Amerikaanse Centrale bank. Eén onderwerp is hierbij van cruciaal belang, met name de interpretatie die de Monetaire Overheid momenteel hecht aan de economische indicatoren. Iedere hint in de richting van een versnelde afbouw van het huidige stimuleringsprogramma zal de nodige deining veroorzaken op obligatie- en aandelenmarkten. Lees verder

Aziatische groeikrampen van het meer ernstige soort

De opvallende terugslag in een aantal Aziatische markten beperkt zich niet tot de lokale aandelenbeurzen maar trekt ook de wisselkoersen en obligatiekoersen in haar slibstroom mee naar beneden. Of is het niet eerder omgekeerd? Opeenvolgende rentestijgingen geselen zowel aandelen als obligaties en zijn zowel internationaal als louter domestiek geïnspireerd en hierbij niet in het minst als het gevolg van de neerwaarts spiraal waarin de wisselkoersen van Indonesië en India zich bevinden.

Deze negatieve ontwikkeling heeft drie specifieke redenen en heeft een fundamentele ondertoon, zodat we hierin substantiële verbeteringen moeten zien vooraleer dit koersgedrag zich terug in de positieve richting kan ombuigen. Lees verder

Over Belgenland en aangrenzende gebieden

De Belgische beurs wordt de laatste dagen zeer nadrukkelijk onder het stof vandaan gehaald waaronder het zich enkele jaren verscholen had. Blijkbaar leiden de recente prestaties toch tot enig enthousiasme dat zelfs ver genoeg draagt om de Belgische aandelen- mits enige overdrijving- te promoveren tot verborgen parels. Dit is in alle objectiviteit zelfs ten dele juist maar het vereist toch enige nuancering om tot de juiste conclusies te komen inzake de waardering, de toekomstige ontwikkeling en de duiding van de prestaties over de laatste jaren. Vooral bevreemdend is de blijkbaar algemeen aanvaarde stelling dat de koersniveaus van de Brusselse waarden recentelijk hun depressie, opgelopen na de financiële crisis die precies België tot het diepst getroffen gebied maakten, te boven zijn gekomen. Lees verder

Koud en warm blazen

De recente ISM-cijfers voor de Amerikaanse industrie en dienstensectoren laten er nu nog weinig twijfel over bestaan: Met één doortastende inhaalbeweging werden de bevreemdend zwakke cijfers uit de voorbije maanden weggeveegd en wisten de Amerikaanse aankoopdirecteuren een zeer positieve inkleuring te geven aan de toekomstige economische context,  met een versnelling in alle belangrijke deelcomponenten van de indices.   Lees verder