All that Jazz

Een typisch modern jazz concert begint met een aanstekelijke melodie die meteen je volle aandacht weet te trekken. Maar in plaats van op dit thema door te gaan, verandert snel het ritme door onverwachte toonwisselingen, averechtse akkoorden en – hoogst ergerlijk- compleet overbodige uitweidingen en onsamenhangende solopartijen die enkel maar tot doel lijken te hebben om de diverse artiesten toe te laten om hun plaats op het podium af te bakenen. Totaal verwarrende dissonante klanken, tot je bijna op het punt bent gekomen om het op te geven en dan plots het geheim ontdekt van de diepe baslijnen die je op juiste spoor weten te houden. Dan verdwijnt geleidelijk het overbodige en wordt op het einde de harmonie hersteld en het oorspronkelijke thema terug opgepikt, zodat je met een gerust gevoel de zaal verlaat. Eind goed, al goed. Zo hoort het. Lees verder

De Kerstman heeft een baard.

Ben Bernake ook. En daar houdt de gelijkenis niet eens mee op. De eerstgenoemde staat er ook voor gekend om tijdens deze periode vanuit zijn vliegend voertuig geschenken toe te werpen. Laatstgenoemde past een gelijkaardige techniek toe en werpt vanuit zijn helikopter miljarden dollar toe aan de Amerikaanse consument. Hij is hiermee getrouw gebleven aan zijn bijnaam van “Helikopter Ben” die destijds beloofde dat indien de VS in een diepe recessie dreigde te verzeilen, hij desnoods het versgedrukte geld eigenhandig vanuit een helikopter zou uitstrooien totdat de economie op basis van toenemende consumptieve bestedingen zichzelf uit het moeras zou slepen. Zo gezegd, zo gedaan.

De recente beslissing van de Ferd ondersteunt deze techniek van volgehouden monetaire stimulansen en topt hooguit een beetje af van de zeer royale maandelijkse toebedeling, die wordt teruggebracht van 85 tot 75 miljard dollar. Zeker nog altijd voldoende als ondersteuning om de bouwsector via lage hypotheekrente te stimuleren en onvoldoende als inkrimping om de LT rente substantieel te beïnvloeden. Je kunt je als belegger moeilijk een beter geschenk indenken. En om alle risico’s weg te nemen op een gedrukt gemoed tijdens de komende feestdagen, voegt de Fed-Voorzitter er nog fijntjes aan toe dat de KT rente zeer laag zal blijven, zelfs indien de werkloosheid in 2014 onder de doelstelling van 6,5% zou duiken.

Dank u, Ben (en ook de Kerstman, natuurlijk)

Rommelige markten

De financiële markten kenmerken zich de laatste weken door een opeenvolging van vrij belangrijke dagwinsten en –verliezen. Een dergelijk patroon zet aan tot enige argwaan, maar dat is grotendeels ten onrechte. In een economische constellatie die tegelijk wijst op hogere LT rente én hogere groeiverwachtingen zullen de koerswinsten ten gevolge van betere conjunctuurprognoses en gestegen bedrijfsresultaten, de volgende dagen opnieuw worden afgezwakt door het vooruitzicht op hogere rentevoeten. Lees verder

Een terug- en (bescheiden) vooruitblik

Tijdens het afgelopen semester werden de financiële markten vooral gekenmerkt door (beperkte) stijgingen van de LT rente, relatief goede prestaties van de wereldbeurzen ( behoudens de groeilanden ), afnemende renteverschillen op de overheidsobligaties van Spanje, Italië en Ierland met Duitsland omwille van het wegebben van de Eurocrisis, verdere dalingen van de Europese KT rente, hernemende economische groei in de VSA en tegenvallende prestaties in China in combinatie met een (lichte) herneming van de activiteit in de Eurozone, waar Duitsland zich steeds meer weet te onderscheiden omwille van haar specialisatie in kwaliteitsvolle en efficiënt geproduceerde kapitaalgoederen.

Lees verder

Een financiële parameter die doet wat moet …

In tegenstelling tot wat de gemiddelde analist zijn publiek soms voorschotelt, vormen niet de bewegingen van de inflatie en rentevoeten of wijzigende vooruitzichten van de conjunctuur de belangrijkste bijdrage bij de verklaring van beursbewegingen over de langere termijn. Deze factoren zijn natuurlijk wel van cruciale orde om bewegingen van de financiële markten over kortere periodes te helpen kaderen maar veruit de grootste verklaringskracht, meer dan 75% zelfs, gaat uit van wijzigingen van de verwachte risicopremie. Lees verder