Argentijnen kunnen alleen voetballen

Oude beursrotten zijn allemaal erg bijgelovig. Als het goed gaat met aandelen- en obligatiebeurzen zwijgen ze liever over wat er in de toekomst fout kan lopen. Want je maakt liever de boze geesten, die het beursfeestje zullen vergallen, niet onnodig wakker door al te nadrukkelijk hun aandacht te trekken op de zwakke punten in de onderbouw van een beurshausse. Lees verder

Rustig weer

Maar zoals iedere scheepskapitein weet, is het precies dan opletten voor plots opduikende ijsbergen of een onvoorziene omslag naar zwaar weer. Maar toegegeven, we moeten wel even op zoek naar waar de averij op de financiële markten deze keer dan wel vandaan zou moeten komen. Lees verder

When the going gets tough

Toegegeven. Vorig jaar was een makkie.

Als de economie in de Westerse geïndustrialiseerde zone de neiging vertoont om aan te trekken, richt je dan vooral op aandelen in de VS en Europa. Wanneer risicoaversie afneemt en rentevoeten stijgen, blijf dan weg uit goud. Als de Amerikaanse LT rente stevig doortrekt, zoals in 2013, mijd dan de groeilanden, want een dergelijke rentedruk vertaalt zich rechtstreeks in verzwakkende lokale munten, waardoor daar de inflatie dreigt op te lopen. Hierdoor moet de KT rente hoger, wat op zijn beurt de groei dan weer negatief beïnvloedt en de verwachtingen rond de bedrijfsresultaten in de groeilanden neerwaarts moeten worden bijgesteld. Wegblijven uit groeilanden, dus en niet te vergeten: Een dergelijk scenario bood weinig kans op een herstel van de grondstoffenprijzen, zodat we ook daar ons kruit droog hielden. Lees verder