Tussenstand: 1-0 voor de Chinese centrale bank

De beurzen van de groeilanden krabbelen langzaam overeind maar hebben nog een moeilijke opwaartse weg af te leggen, ondermeer omwille van de groeivertraging van de grote rode reus, die in het verleden steeds de gangmaker is geweest voor de volgehouden groeispurt van de Zuidoost-Aziatische regio. Volledig wegblijven uit deze zone is echter niet verantwoord, enerzijds gelet op haar relatieve gewicht in de wereldindex van aandelen maar anderzijds vooral omdat er toch ook enkele licht positieve signalen kunnen worden opgevangen. Telkens betreft dit maar bescheiden lichtpuntjes aan het einde van de tunnel, maar toch voldoende om onze sterk onderwogen posities zeer voorzichtig opwaarts bij te stellen. Lees verder

Plus ça change …

De zoveelste regeringswissel op rij in Italië kan bezwaarlijk nog als een verrassing worden beschouwd. Een gemiddelde regering in Italië houdt immers nauwelijks 10 maanden stand, zodat de aftredende premier volledig binnen deze naoorlogse traditie zijn positie vacant heeft verklaard. Maar indien je hieruit de conclusie zou trekken dat de moeizaam bereikte vernauwing van het Italiaans-Duitse renteverschil voor een deel teniet zou kunnen gaan omwille van dreigende politieke onzekerheid, dan zit je duidelijk met een verkeerd beeld van de recente economische, politieke en financiële realiteit. Integendeel, het betrokken renteverschil is zelfs verder gekrompen, hetgeen de Italiaanse overheid stilaan een slok op een borrel scheelt bij de financiering van haar staatsschuld en budgettekort. Lees verder

Markten hebben (zeker) niet altijd gelijk

Nochtans studeren jaarlijks horden economisten af, die zijn opgeleid onder het motto dat uiteindelijk financiële markten altijd wel gelijk krijgen, wat je ook aan afwijkende mening zou kunnen hebben. Als je redenering afwijkt van wat de beurs uiteindelijk aan richting kiest – zelfs als je je uiterste best heb gedaan om tot een steekhoudende conclusie te komen – dan zul je uiteindelijk met verliezen geconfronteerd worden. Een ijzeren wet, zo luidt de waarschuwing, die je maar beter voor ogen houdt bij het uitstippelen van een beleggingsstrategie. Zoiets als de fatalistische wet van Gary Lineker: voetbal speel je met 11 tegen 11 en op het einde winnen de Duitsers … Lees verder

Wadde … ?

Het recente ISM-cijfer voor de Amerikaanse industrie heeft menig analist (waaronder ondergetekende) verschrikt doen opkijken. Er werd weliswaar geen hoogvlieger verwacht, maar een terugval met 5,2 punten (dat is zeggen en schrijven 10%! ) ten opzichte van het vorige maandcijfer was een hoogst onaangename verrassing. Uit vooruitlopende cijfers op deze belangrijke conjunctuurparameter bleek wel enige vertraging maar niets dat een dergelijke dramatische proportie liet vermoeden. De Amerikaanse aandelenbeurzen corrigeerden haar koersniveau dan ook onmiddellijk met 2 %. Een aanpassing met een orde van grootte die we al geruime tijd niet meer hadden moeten waarnemen. Lees verder