Wadde … ?

Het recente ISM-cijfer voor de Amerikaanse industrie heeft menig analist (waaronder ondergetekende) verschrikt doen opkijken. Er werd weliswaar geen hoogvlieger verwacht, maar een terugval met 5,2 punten (dat is zeggen en schrijven 10%! ) ten opzichte van het vorige maandcijfer was een hoogst onaangename verrassing. Uit vooruitlopende cijfers op deze belangrijke conjunctuurparameter bleek wel enige vertraging maar niets dat een dergelijke dramatische proportie liet vermoeden. De Amerikaanse aandelenbeurzen corrigeerden haar koersniveau dan ook onmiddellijk met 2 %. Een aanpassing met een orde van grootte die we al geruime tijd niet meer hadden moeten waarnemen.

Grafiek 1: ISM-indicator voor de Amerikaanse industrie

waddePicture2

 

Een dergelijke schrikreactie is begrijpelijk maar onnodig en overdreven. Integendeel, wanneer een negatief cijfer over de conjunctuur blijkbaar zomaar van achter een onverwachte hoek kan komen aanvliegen, dan zal dit de Amerikaanse Centrale bank extra behoedzaam maken om te snel een einde te willen maken aan haar expansieve monetaire politiek. Precies wat je als beursbelegger wenst te horen: Redelijk lage LT-rente voor een komende periode tegen een achtergrond van verstevigende bedrijfsresultaten.

Grafiek 2: Evolutie van de Amerikaanse en Duitse LT-rente (10 jaar)

 waddePicture1

De ontwikkeling van het ISM-cijfer is overigens dubbel te nuanceren. Enerzijds wordt een dergelijk cijfer met de nodige statistische “ruis” berekend. Het werkelijke cijfer bevindt zich ergens in een bandbreedte die 2 punten hoger of lager ligt dan het gepubliceerde cijfer. In de vorige maand werd een ISM-cijfer gepubliceerd van 56,5. De huidige publicatie gaf een indexwaarde van 51,3. Indien het vorige echte cijfer zich aan de benedengrens (54,5) bevond en het huidige aan de bovengrens (53,3) dan is er nauwelijks wat aan de hand. Maar dat is natuurlijk maar haarkloverij, die enkel statistici weet te boeien.

Veel belangrijker en interessanter is het extreem koude weer aan de Amerikaanse Oostkust. Je kunt de impact van de negatieve temperatuur in New York alleen maar inschatten als je het zelf aan den lijve hebt mogen ondervinden. Neem het gerust van mij aan dat de koude tijdens de afgelopen weken een dermate epische proportie had aangenomen dat normaal (economisch) functioneren niet meer mogelijk was. Het is dan ook zeer normaal dat dit zijn weerslag vindt in een conjunctuurparameter, zonder dat dit paniekerig moet worden geïnterpreteerd als een teken van een fundamentele economische terugval.

Maar ondanks deze evidente nuancering bleek de dagcorrectie toch van een behoorlijke omvang, alleszins meer dan we de afgelopen twee jaar gewoon waren. Dit duidt meteen ook op een fundamenteel relatief hoog waarderingsniveau van de Amerikaanse en Europese beurzen, een gegeven waarvan men zich toch rekenschap dient te geven. De Europese en Amerikaanse aandelenmarkten staan licht boven hun gemiddelde koers/winst-niveau genoteerd. Een dergelijke waardering kan men echter tolereren in een context van blijvend lage rente en verbeterende bedrijfsresultaten. Zoals nu, dus …

Grafiek 3: Evolutie van de verwachte koers/winst-verhouding in de eurozone

 waddePicture4

 

Maar dat betekent tegelijk dat de minste twijfel hieromtrent zich onmiddellijk laat vertalen in nerveuze beurscorrecties. De komende periode mag dan nog altijd veel opportuniteiten bevatten, de volatiliteit op de Westerse beurzen zal zich tevens op een hoger peil gaan bevinden dan in de afgelopen maanden.

De recente terugval van het Amerikaanse ISM-cijfer interpreteren we daarom als een dubbele opportuniteit. Enerzijds staat er nu (nog) minder druk op de Amerikaanse LT-rente, zodat hieruit minder negatieve impact moet worden ingecalculeerd op de (Westerse) aandelenbeurzen. Anderzijds brengt deze ontwikkeling onverwacht soelaas voor de zwaarder getroffen beurzen van een aantal groeilanden. Omwille van de stijgende rente in de VS stonden de regeringen van deze landen immers voor de moeilijke keuze om ofwel hun KT-rente te verhogen of hun munten in vrije val te laten gaan. Een renteverhoging dreigt echter de economie af te zwakken (en dat kan banen en stemmen kosten). De wisselkoers los laten, betekent dan weer dat de deur voor oplopende inflatie wijd open wordt gezet, hetgeen dan de LT-rente weer opjaagt.

De recente terugval in de Amerikaanse conjunctuurindicatoren is vandaar dan ook eerder een verdoken positief signaal voor (vooral de Zuidoost-Aziatische) groeilanden. Misschien is dit zelfs een eerste indicatie voor een langzaam maar gradueel herstel van de zwaar geteisterde beurzen van deze traditionele groeipolen.

 

Dit bericht werd geplaatst in beurs,conjunctuur door Stefan Duchateau . Bookmark de permalink .

Over Stefan Duchateau

Stefan Duchateau is adviseur bij de Argenta Groep en voorzitter van de diverse beleggingsvennootschappen van deze groep. Hij doceert o.a. Portfoliomanagement, Financial engineering en Financieel risicobeheer aan de HUB (Brussel), Security selection, Portefeuillebeheer en beleggingsleer aan de KU Leuven en Financial derivatives aan de UHasselt. Bij Argenta richt hij zich ondermeer op het financieel en risicobeheer, het strategisch beleid en de uitbouw van de beleggingspijler van de bank- en verzekeringsgroep. Dit houdt onder meer de ontwikkeling in van beleggingsproducten en het beheer van beleggingsfondsen. Prof. Dr. S. Duchateau studeerde af als handelsingenieur en is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.