Meer of minder Japanners ?

Japanse aandelen in onze beleggingsportefeuilles, bedoelen we.

We moeten hierbij eerlijkheidshalve toegeven enigszins vooringenomen te zijn. De winterslaap waarin de Japanse beurs zich twee decennia onderdompelde, liet menig analist wezenloos voor zich uitstaren als het Japanse aandelen betrof, op enkele notoire uitzonderingen na, zoals Toyota of Shimano (die dan ook manifest aanwezig waren in onze wereldaandelenportefeuille).

Het monetaire geweld van de nieuwe Japanse regering wist vorig jaar echter opnieuw het nodige enthousiasme op te wekken en kon zelfs een heuse beursrally inspireren, die echter begin dit jaar tot stilstand kwam. Sinds het jaarbegin laat de Japanse beurs dan ook opnieuw, als vanouds,  een underperformance optekenen ten opzichte van zijn Amerikaanse en Europese tegenvoeters. Lees verder

Groot rood zorgenkind

Het onderwerp van dit artikel is niet de intussen bekende Krim-opslorpende Natie, die hiervoor overigens alleen maar met wat symbolische Amerikaanse en Europese sancties wordt afgestraft. Op het referendum van zondag kon weliswaar enkel met “ja” worden geantwoord maar deze hoogstbedenkelijke beperking van het aantal keuzemogelijkheden werd ruimschoots gecompenseerd door de massale opkomst van de kiezers. Na een dergelijk plebisciet is het voor het Westen zeer moeilijk om zware strafmaatregelen op economisch vlak uit te vaardigen. Dit zou enkel te verantwoorden zijn indien de Russische tsaar zijn wellustige blik nog verder westwaarts zou richten. Naar de oostelijke rand van Oekraïne, bijvoorbeeld. Maar de demografische situatie is daar oneindig veel complexer en de gevolgen van een economische terugslag via de daaropvolgende Westerse sancties wegen zwaarder door dan de (eventuele) voordelen die de aansluiting met zich mee zou brengen. De Russische economie staat immers nu al onder druk van oplopende inflatie en dalende grondstoffenprijzen die in combinatie de wisselkoers al geruime tijd verzwakken. Dit laatste moet worden afgeremd met een hogere rente die op haar beurt de economische groei afremt en de budgettaire tekorten laat oplopen. De aanhechting van de Krim is voor de Russische leiding dan ook een geschenk waarvan dankbaar kan worden gebruikgemaakt voor internpolitieke redenen als bliksemafleider voor de eigen economische problemen. Lees verder

Het is (soms wel en soms niet) fijn om Belg te zijn.

Na een jarenlange onopgemerkte afwezigheid verwierf de Bel20 recent terug een plaatsje op het aandachtsfront in beleggersland.

Enerzijds moet deze hernieuwde interesse in Belgische waarden in een positieve context worden ingepast, nu de psychologische grens van 3000 punten (eindelijk terug) werd bereikt en de Brusselse index op 11 maart zelfs stoer op de borst kon kloppen met een slotkoers op 3123,10.  Met zijn koersklim sedert het jaarbegin nestelt de Belgische beurs zich zelfs in het koppeloton van de Europese beursprestaties en laat over deze periode ook een duidelijke outperformance optekenen in vergelijking met de MSCI-index voor Europese aandelen. (klik telkens op de grafieken voor een betere weergave) Lees verder

Wij gaan het hier niet hebben over de Krim

Of alleszins toch maar eventjes. Eeuwenoude, niet opgeloste problemen hebben nu eenmaal de neiging om ongevraagd en ongepast hun kop op te steken. Tsaar Peter de Grote was destijds al bezorgd over het ontbreken van een ijsvrije haven en de huidige tsaar deelt deze historische bekommernis over dit fundamentele geografische mankement aan het nochtans uitgebreid lapje grond waarover zijn land zich uitstrekt. De Krim vormt hiervoor een ideale oplossing maar helaas behoort dat schiereiland toe aan een ander land. Lees verder