Kiespijn

Denk niet te snel dat wij met onze titel op zoek zouden zijn naar een goedkope metafoor om de moeilijke politieke machtsverhoudingen in Belgenland te omschrijven. Eerlijk gezegd, wij prefereren de échte kiespijn boven de zoveelste commentaar over de kwadratuur van de cirkel die telkens nodig blijkt wanneer de puzzelstukken worden dooreen geschud om telkens weer dezelfde, voorafbepaalde, figuur te herleggen. Bel ons gerust op, wanneer het nodige gedaan is. Wij volgen voor u intussen de economische en financiële ontwikkelingen op de rest van de planeet Aarde. Deze zijn daarenboven hoogst interessant. Lees verder

Even negatief doen …

Vrees niet, dat is in ieder geval tegen onze mentaliteit en naast het ontbreken van directe stimulansen voor een verdere opwaartse beweging is er geen directe aanleiding tot een zware terugval in aandelen- of obligatiemarkten. Tenzij natuurlijk het aandoenlijk zwakke vertoon van de Chinese economie die zich in de voorbije jaren in een moeilijke spreidstand heeft gemanoeuvreerd tussen een industrie die dringend rentedalingen nodig heeft en een vastgoedsector die onder die omstandigheid zo goed als zeker zeepbelallures dreigt aan te nemen. Toch drijven de Aziatische beurzen geleidelijk naar hogere koersniveaus onder de assumptie dat de situatie in China dermate acuut is geworden dat stimulerende maatregelen onvermijdelijk zijn. Lees verder

Revenge of the PIIGS

Medio 2011 waren we slechts met een extreme minderheid die nog enige toekomstkansen toedichtte aan het europroject. Het merendeel van de analisten gaf geen cent meer voor het voortbestaan van de Muntunie en liet dan ook geen kans onbenut zijn negativisme te spuien. Vrije meningsuiting is natuurlijk een basisrecht maar als je hiervan dan toch massaal gebruik wenst te maken, dan heb je ook de plicht een grondige analyse te maken, zeker indien je weet dat je mening zal gevolgd worden door – in casu – grote horden van Vlaamse beleggers. Maar de oppervlakkigheid van de analyse stond in schril contrast met de gretigheid waarmee de negatieve scenario’s hun weg vonden in de populistische pers. Dit werd nog kracht bijgezet door de weinig genuanceerde houding van een aantal vooringenomen Duitse opiniemakers en interventies van columnschrijvers, die vooral zichzelf wensten te profileren eerder dan een onderbouwde conclusie naar voor te schuiven. Lees verder

Van lente naar herfst

Het valt voor een analist moeilijk te voorspellen wat iemand zal gaan doen die zelf nog niet weet wat hij van plan is. Dit oncomfortabele gevoel kun je niet van je afschudden wanneer je momenteel de toekomstige evolutie van beurzen moet inschatten. Op de langere termijn vormt dat geen probleem, natuurlijk. Lees verder