Koorddanseres

Maar nooit zonder vangnet, natuurlijk. De huidige Fed-voorzitster ziet er ook niet uit als iemand die roekeloos en onvoorbereid tewerk gaat maar de beschermende hand van de Democratische partij biedt toch dat tikkeltje meer aan zekerheid: Haar laatste monetaire sprong is immers niet zonder “neerwaarts” risico. Haar voorganger dreigde om op de monetaire rem te gaan staan indien de economische omstandigheden zich verder verbeterden. Als economist had hij natuurlijk geen ongelijk: Een centrale bank moet de economische cyclus anticiperen en kan zich de luxe niet veroorloven om ex post maatregelen te nemen om een eventuele opstoot van inflatie te bedwingen. Lees verder

Als het paard niet wil drinken

Denk niet te snel dat we deze trouwe bondgenoot van de mensheid dan uit frustratie een schop zouden verkopen. Dat is alleszins tegen onze principes, vooral dan wat betreft de economische mechanica die we menen te onderkennen in deze situatie. John Maynard Keynes gebruikte deze vergelijking veelvuldig om een monetaire context te illustreren waarbij de economie, ondanks de veelvuldig pogingen om haar van de nodige liquiditeiten te voorzien, weinig of geen indicaties vertoont om zich van de toegestopte middelen te bedienen om een hoger groeipad te gaan opzoeken. Deze metafoor is helaas op pijnlijke wijze van toepassing op de huidige economische ontwikkeling in de Eurozone. Lees verder

Getelefoneerd

Zo kwalificeer je in het voetbal een dieptepass waarvan de tegenstander, nog voor de bal van je voet vertrekt, de richting en het traject zodanig weet in te schatten dat hij de actie bijtijds kan neutraliseren. Deze omschrijving is echter ook van toepassing op de laatste actie van ECB-voorzitter Draghi. De financiële markten zagen zijn dribbelbeweging van al te ver aankomen, zodat van de laatste beleidsbeslissingen van de ECB slechts een zeer beperkte onmiddellijke impact moet worden verwacht. Lees verder