Un pensiero nemico di pace*

De twee vorige pogingen van de Europese Centrale Bank om via stresstesten het vertrouwen in de banksector te herstellen liepen (om ons nog beleefd uit te drukken) af op een kouwelijke miskleun. Uit de resultaten bleek immers telkens dat precies die banken die met de grootste lof werden overladen de eerste waren om de dieperik in te gaan. De testen waren destijds aandoenlijk in hun opzet: De belegger en spaarder moesten kost wat kost gerustgesteld worden en ongeveer alle middelen waren hiervoor goed. De stresstesten werden er met de haren bij gesleurd en de nochtans degelijke techniek die aan de grondslag van een dergelijke methode ligt, werd zodanig misbruikt tot het gewenste resultaat aan de oppervlakte kwam drijven. Ieder rechtoplopend wezen met een minimale opleiding in statistiek schudde destijds hierbij meewarig het hoofd. Gelukkig leverde de ECB in de betrokken periode ook bijzonder goed ander werk door met name de financiële markten op meer dan voldoende wijze te voorzien van liquiditeiten. Iedereen die wat onderzoekservaring heeft op het gebied van financieel systeemrisico kent immers de belangrijkste oorzaak van een dergelijke dramatische ontwikkeling: Een terugval in de liquiditeitsvoorziening in de financiële sector. Lees verder

Disneyworld

Net zoals alle andere babyboomers, zijn wij in bijzondere mate beïnvloed door onze eerste impressies die ons werden uitgeprint via de hoogste vorm van kunst: de tekenfilm. Het leidmotief van deze meesterwerken van de hand van Walt Disney en zijn geniale medewerkers was zondermeer helder en duidelijk en liep als een rode draad door ieder (zeer gesmaakt) nieuw verhaal: Het komt allemaal wel goed, hoe donker of duister het er intussen ook mogen uitzien. Lees verder

Solden!

En breed verspreid nog wel. Zowel op de aandelenmarkten als aan de benzinepomp. Alleen overheidsobligaties in Duitsland en de VS worden zo mogelijk nog duurder en bieden hooguit nog een minimale vergoeding voor wie zich voor langere periodes wenst te engageren. Voor dit laatste risico halen wij echter onze neus op. Maar de dalingen op de aandelenmarkten en de olieprijzen bieden interessante perspectieven. Laat ons beginnen met de plotse, scherpe daling van de prijs van het smerige goedje, dat nog steeds als een dominante vorm van onze energievoorziening wordt aangewend. Lees verder

Nerveuze markten

De volatiliteit op de wereldbeurzen is de laatste dagen sterk opgelopen uit vrees voor een verdere afkoeling van de wereldeconomie. Op zich is dit laatste zelfs helemaal geen nieuws maar de vrij abrupte terugval in Duitsland en de zeer sombere toon van het recente IMF-rapport vormden de aanleiding tot een doorgedreven test van de waarderingsniveaus van de aandelenmarkten. Lees verder

Over Cowboys en Italianen

Over Cowboys en Italianen

Mijn generatie mag zich gelukkig prijzen. We waren immers zo’n slordige 35 jaar geleden al afdoend gewaarschuwd door een Vlaamse bard die ons wees op het compleet onbetrouwbare karakter van alle inwoners van de Europese laars. Ze dragen witte schoenen, verwerken (ondermeer) rare dingen in conservenblikjes en – vooral- ze kletsen maar wat raak. Lees verder

Over Cowboys en Chinezen

De Amerikaanse aandelenbeurs kreeg deze week een flinke oplawaai te verwerken. We moeten er natuurlijk voor oppassen een dergelijk verlies niet uit zijn proportie te blazen en hierdoor de epische opwaartse klim uit het oog te verliezen die de diverse indices de laatste drie jaar achter de rug hebben. Opvallend hierbij is echter wel dat vooral de brede Russell 2000-index de raakste klappen heeft gekregen, in vergelijking met de meer gekende S&P of Dow Jones Industrial indices. Lees verder