Zo zot als …

Er dienen zich spontaan wel meerdere kandidaten aan maar de meest voorkomende om deze volkse zegwijze te vervolledigen, heeft wellicht te maken met allerlei voor- , achter- , draai- en keukendeuren. Een snelle “Google” bevestigt dit vermoeden.

Een grote vergissing.

U vraagt zich misschien af waaraan deze nuttige opvulling van een gat in een muur een dergelijke reputatie heeft verdiend. Wel, … door een toeval. In het Oudgermaans en vroeg-middeleeuws Nederlands was een deur een andere uitdrukking voor een nar, de vaste grappenmaker aan het hof van weleer. Vandaar de uitdrukking: zo zot als een deur. Vermits we echter in de loop van de eeuwen de betekenis volledig blijken te zijn verloren, moest er maar wat verzonnen worden om aan dit – overigens handige – gebruiksvoorwerp toch een kwalijke klank mee te geven. Misschien de draaiende beweging? Lees verder

Beleggers aller landen, verenigt u!

Het zal de markante filosoof uit de 19de eeuw wellicht plezieren om nog van onder het stof te worden gehaald. Wij zijn er overigens zeker van dat Karl Marx zich met veel interesse zou verdiepen in de financiële markten. Efficiënte werktuigen, waar risico’s kunnen worden verplaatst, getransformeerd en gedragen worden door de sterkste schouders en dit alles tegen een faire vergoeding, die door de deelnemers aan de markt wordt geregeld. Het zou zijn stoutste dromen overtreffen wanneer hij  merkt dat hiermee op langere termijn dermate belangrijke winsten kunnen ontstaan dat ze de sociale achterstand van bepaalde groepen zouden kunnen corrigeren. Mits correct gebruik, natuurlijk, en mits voldoende inzicht in de mechanismen die de bewegingen van deze markten aansturen. Lees verder

Oma’s aan de top

Mevrouw Yellen leidt de Fed.

Zij doet dat goed.

De financiële markten waren eerst nog wat bevreesd voor de (beperkte) verhoging van de Amerikaanse beleidsrente, maar ze werden vakkundig over hun koudwatervrees heen geholpen met enkele duidelijk gearticuleerde en langzaam uitgesproken volzinnen. ’t Is maar dat u alles goed begrepen zou hebben …

Niet dat de financiële markten helemaal ongelijk hadden dat ze de noodzaak om de rente net nu op te trekken in twijfel trokken. Want de jongste conjunctuurcijfers (zowel in de VS als in het overige deel van de planeet) waren ronduit bedroevend en straalden weinig vertrouwen uit over het verloop in de komende maanden. Bovendien bleven de inflatiecijfers (ver) onder de verwachtingen (en officiële doelstellingen). Dat laatste was vanzelfsprekend eerder een gevolg van de verdere terugval van de energiecijfers, maar ook de tewerkstellingscijfers waren niet opvallend sterk, zodat er geen directe dringende reden was om de rentepolitiek te wijzigen. Temeer omdat het hier om een bijzonder emotioneel geladen, sterk gemediatiseerde en hoogst symbolische wijziging ging, namelijk het einde van het ‘gratis geld’-tijdperk. Lees verder

Catch 22

De uitdrukking verwijst naar een paradoxale situatie waarin de protagonist van een episch drama zich bevindt. Toegegeven, meestal door eigen toedoen en door een jeugdzonde als zelfoverschatting …

Het is onmogelijk voor een gewone sterveling om zich uit een dergelijke situatie te bevrijden. Maar om die reden zijn onvervalste helden en waanzinnige stunts nu eenmaal uitgevonden waardoor er uiteindelijk toch een positief einde kan worden gebreid aan het verhaal. Het zou immers sneu zijn om een actieheld zomaar het onderspit te laten delven – want dergelijke romans verkopen moeilijk en van de verfilming zou er helemaal niets in huis komen. Lees verder