Verslag van een recente reis rond de (financiële) wereld in 20 illustraties

Eerst even terugblikken op de evolutie sedert januari 2012. Vanuit Europees perspectief vormden Amerikaanse aandelen (veruit) het beste beleggingsperspectief, gemotiveerd door de ontwikkeling van bedrijfsresultaten, de muntappreciatie en verder gesteund door dalende rentetarieven en risicopremies. Europese aandelen moesten al medio 2015 afhaken omwille van een uitblijvend herstel van de groei, ondanks de agressieve monetaire stimulansen die de obligatiekoersen naar ongeziene recordniveaus brachten.

Lees verder

Het syndroom van Stendhal

Toen de Franse auteur Stendhal (dat is slechts een pseudoniem, maar dat doet er nu niet toe) in 1871 voor het eerst een wandeling maakte in Firenze, viel hij pardoes in zwijm.

Nadien verklaarde hij dermate aangegrepen te zijn door de veelheid aan kunst in deze prachtige stad dat het voor hem onmogelijk was om zoveel schoonheid in een keer emotioneel te verwerken. In de medische geschiedenis blijken er overigens slechts een zeer beperkt aantal gevallen bekend te zijn waarin een dergelijke psychische toestand effectief tot een appelflauwte heeft geleid, maar toch volstond dit om geboekstaafd te worden als een waar syndroom. Dansend op de dunne lijn tussen Wahrheit und Dichtung zijn er wellicht ooit nog grotere acrobatieën vertoond … Lees verder

Eppur si muove

Het hoeft niet altijd helemaal waarheidsgetrouw te zijn. Mark Twain gaf ons hiervoor al de nodige aanwijzingen: “Never let the truth interfere with a good story”.

Of de beroemde woorden Eppur si muove effectief door Galileo Galilei zijn uitgesproken mag dan al sterk betwijfeld worden. Maar ze pasten nu eenmaal zo perfect in de context van het verhaal, dat ze hiermee hun plaats in de geschiedenis voor eeuwig veilig wisten te stellen. De grote Italiaanse astronoom, die begrijpelijkerwijze liever uit de folterkelders van de inquisitie weg wenste te blijven, kon zo de geit en de kool sparen. Hij wist tegelijk het vege lijf te redden en zijn heliocentrische theorie trouw te blijven. Lees verder