Voelt u zich een beetje depressief? Lees dan het volgende …

Dat bloemen verwelken en schepen vergaan, is voor u wellicht geen nieuws. Ook niet dat beurzen schommelen. Maar in tegenstelling tot de fatale afloop van de eerste twee, weten we als vanouds dat de volatiliteit op de aandelenmarkten nu eenmaal het lot is dat men tussentijds ondergaat om, mits het nodige geduld, hiervoor gecompenseerd te worden via de risicopremies die ingecalculeerd worden bij de prijsvorming van aandelen. Lees verder

Drôle de guerre …

Om de expansiedrang van het vreemdbesnorde heerschap dat onze oosterburen destijds achternaliepen, enigszins af te stoppen, verklaarden Frankrijk en Groot-Brittannië op 3 september 1939 de oorlog aan Nazi-Duitsland, nadat dit laatste zonder enige invitatie dienaangaande Polen was binnen binnengemarcheerd. 77 jaar later blijkt het overigens nog altijd gemakkelijk om grote menigten op te zwepen met karikaturale boodschappen en een simplistisch vijandsbeeld maar zou een schemeroorlog deze keer wel de juiste strategische aanpak kunnen zijn. Lees verder

Goodbye and good riddance

Als de peilingen voor één keer toch gelijk krijgen, gaan we geen excuses zoeken. De ‘wetenschappelijke’ correcties waarmee de gerenommeerde persbureaus Bloomberg en Reuters, in combinatie met bookmakers, ons in de afgelopen weken nog enig comfort bezorgden, bleken deze keer aan het kortste eind te trekken. Misschien was het wel het uitzonderlijke regenweer of zo, maar Napoleon verloor door klimatologische pech ook de slag bij Waterloo – nog zo’n drama waarmee Europa 100 jaar terug in de tijd werd geworpen. Lees verder

Eenarmige economist

Tijdens de donkere jaren van de Grote Depressie van de jaren dertig uit de vorige eeuw, probeerde ene Dutch Reagan zijn inkomen als badmeester in een onooglijk stadje in de Midwest aan te vullen als sportverslaggever van honkbalwedstrijden voor een al even provincialistische radiozender. Zijn inkomen als badmeester tijdens de wintermaanden kon immers moeilijk onderschat worden en voor het overige was er in de Amerikaanse economie al even weinig activiteit te bespeuren als in de aanvalslinies van de Rode Duivels, behoudens dan het nieuwe medium radio dat onmiddellijk zijn weg leek gevonden te hebben naar het grote publiek. En meer nog dan een begrijpelijke behoefte naar aanvullende inkomsten, hongerde Reagan naar een dankbaar publiek. Lees verder

Global cooling

Terwijl u zich zorgen maakt over de opgewarmde staat waarin onze planeet in de toekomst aan de volgende generatie dient te worden overgemaakt, worstelen wij met het heden en de dagdagelijkse problematiek die gepaard gaat met wereldwijd afgekoelde economieën die maar niet uit de startblokken willen schieten.

Waarschijnlijk (statistisch zijn we er nog niet helemaal zeker van …) maakt u zich terecht zorgen over de komende stijging van de zeespiegel, de verdorring van de zuidelijke rand van Europa en de verkwijnende natuurlijke habitat van de ijsbeer. Vooral het wel en wee van de immer knorrige ursus maritimus alarmeert ons. De grootste der vleesetende roofdieren stond immers al gekend omwille van zijn slechte humeur. De verwachte ontwikkelingen zullen niet ten goede komen aan deze gemoedsgesteltenis.

Maar vooraleer wij ons met de problematiek van de klimatologische opwarming kunnen bezighouden, dient eerst het probleem van economische afkoeling een meer afdoende oplossing te vinden. De heroïsche inspanning van de centrale banken ten spijt, lijkt er maar geen schot te komen in een duurzaam economisch herstel. De recente ISM-cijfers over de Amerikaanse industrie en dienstsectoren leveren immers een hoogst bedenkelijk beeld over de verwachte ontwikkelingen van de lokale economie in de nabije toekomst. Lees verder

Beleggers, let op uw Yellen!

Aan ons kunt u alleszins het verwijt niet toesturen dat we onvoldoende sympathie zouden tentoonspreiden voor de krasse dame die de Amerikaanse Centrale Bank met een zachte, doch doortastende hand leiding weet te geven. Onze niet omfloerste bewondering gaat vooral uit naar haar ultiem efficiënte afwerking, de grondige afweging die voorafgaat aan haar decisieve houding en de soft-spoken toon en toegankelijkheid waarmee ze haar standpunten verdedigt. Het eerste kenmerk maakt van haar een rolmodel voor de gemiddelde spits bij de Rode Duivels, het tweede maakt van haar een sterk verbeterde versie van de onpopulaire Hillary, terwijl het derde kenmerk een verademing zou betekenen in vergelijking met de schreeuwlelijke Republikeinse presidentskandidaat.

Maar u hebt het intussen al wel begrepen: het is weer Fedtijd Lees verder