Waar was dat feestje?

U had nochtans moeten weten dat vorige zondag onze planeet jarig was en intussen precies 6020 jaar is geworden! Een Anglicaanse aartsbisschop had dit in 1648 immers al voor u uitgerekend. De Aarde werd in het jaar 4004 voor onze tijdrekening geschapen, meer bepaald op 23 oktober. Op een zondag dan nog om precies te zijn, net als in 2016. Lees verder

Duimen voor Trump!

Oordeel niet te snel over ons of onze ware motivatie om tot deze boude uitspraak te komen. We hebben zeer weinig sympathie voor het betrokken heerschap en zo mogelijk nog minder voor zijn economische ideeën. Maar we lopen evenmin over van enthousiasme voor zijn opponente. Hoe is zo’n groot en machtig land, zelfverklaarde vaandeldrager van het democratische gedachtegoed, zo diep kunnen vallen? Daar kun je niet met eenvoudige argumenten op antwoorden. Lees verder

When a plan comes together …

Voor wie er in de jaren 80 van de vorige eeuw nog niet bij was of destijds op een andere planeet vertoefde, herhalen wij graag even de steeds weerkerende plot van de succesrijkste tv-serie in die jaren: Een viertal ex-militairen werd ten onrechte beschuldigd (we weten niet precies van wat, maar dat doet er niet toe) en wordt op de hielen gezeten door enkele leden van de militaire politie (die evenwel niet geselecteerd zijn op basis van hun IQ). Om zich toch niet helemaal onledig te houden, springen onze helden regelmatig bij om de zwakkeren in onze maatschappij en onderdrukten van divers pluimage uit de rats te helpen. Lees verder