Basta un sì?

Wanneer men politieke overwegingen teveel betrekt in investeringsbeslissingen, dan dreigt er ontgoocheling op zowel het politieke front als het beleggingsfront. Daarom houden we bij onze analyse telkens een strikte scheiding aan tussen het oppervlakkige drama dat wordt opgevoerd door zij die naar uw stem hengelen en de fundamentele onderliggende economische trends, die uiteindelijk de overhand zullen krijgen. Vandaar dat we onze (onderkoelde) neus wat ophaalden voor de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en enkel geïnteresseerd bleken in de eventuele financiële gevolgen – en die leken ons op 4 november mee te gaan vallen. De financiële markten trokken een gelijkaardige conclusie en duwden de meeste beurzen aanzienlijk hoger, met nieuwe records voor de Dow Jones, de S&P-index en – opmerkelijk – de Russel-index, die ook een groot aantal midcaps bevat en vandaar duidt op een breed gedragen opwaartse beweging. Waarschijnlijk zou een overwinning van het andere kamp een vergelijkbare beweging hebben uitgelokt, zij het in andere sectoren dan de banken en de farmaceutica. Ook het Britse brexitreferendum kon ons maar matig boeien, omdat in de beide gevallen de onzekerheid zou wegvallen en dat op zich al volstond om een opwaarts momentum uit te lokken. Lees verder

T’ is nog niet al naar de wuppe

Voor ondernemerschap van het meer slagvaardige type, kunt u zich best westwaarts begeven. Verder nog dan de Leie en blijven doorrijden tot de skyline van de Belgische kust u de lust tot het voortzetten van uw reis zal ontnemen.

In het tussenliggende gebied dat u zodoende hebt weten te ontdekken, kunt u de soms wat knorrige West-Vlaming ontwaren die, met het hoofd diep tussen de schouderbladen verzonken, de striemende noordwestenwind telkens opnieuw weet te doorstaan en uit deze reeks van overwinningen, de nodige moed en een verscherpt inzicht heeft weten te putten om zijn of haar onderneming te wapenen tegen onvermijdelijke tegenwind.

Ondernemerschap laat zich zomaar niet aflezen uit de successen die worden geboekt. Deze zijn immers dikwijls vertekend door een factor zoals tussentijds geluk, zodat over de vaardigheden van bedrijfsleiders en werknemers enkel op langere termijn kan worden geoordeeld.

Neen, een doortastende zakelijke of industriële aanpak spiegelt zich aan de houding waarmee wordt omgegaan met de tegenslagen die onlosmakelijk verbonden zijn aan iedere vorm van economische activiteit. En hier onderscheidt de West-Vlaming zich met verve. Wanneer men met tegenspoed wordt geconfronteerd, dan wordt dit in gindse contreien niet met gelatenheid aanvaard maar wordt het strijdtoneel eerst met het nodige realisme overschouwd. Na een nuchtere ontleding blijkt meestal dat nog niet alles is verloren en dat wat nog overblijft meestal voldoende is om er opnieuw mee aan de slag te kunnen gaan. T’ is nog niet al naar de wuppe ….[i] Lees verder

No panic, it’s only a President !

Het Amerikaanse volk heeft gesproken en heeft zich met een onmiskenbare meerderheid van kiesmannen achter de kandidaat geschaard die door de rest van de wereld met argusogen wordt gevolgd.

Het is alleszins de verdienste van Donald Trump dat hij, wars van alle politieke structuren en etiquette, met een eigenzinnige strategie en kennis van de media zijn weg wist te vinden naar het Amerikaanse kiespubliek. Het is te simplistisch om deze verkiezingsoverwinning enkel toe te schrijven aan de (verregaande) ontevredenheid van de slecht opgeleide, blanke arbeidsbevolking, die vatbaar is voor populistische argumenten en racistisch innuendo. Lees verder

Brexit 2.0 ?

De verleiding is groot om beide Amerikaanse presidentskandidaten af te schilderen als populistisch, pompeus en onbehouwen aan de ene zijde en zelfvoldaan, afstandelijk en elitair aan de andere.

Maar, eerlijk gezegd, onze bewondering voor beide personages is de laatste maanden alleen maar toegenomen. Je moet het maar doen als krasse zeventiger, om dagelijks (figuurlijk) spitsroeden te moeten lopen en (letterlijk) duizenden kilometers af te leggen met televisiecamera’s en smartphones die continu op de loer liggen om van de minste verdachte beweging a big issue te maken. Het minste dat we kunnen stellen over de uiteindelijke overwinnaar is dat zij of hij bewezen zal hebben tegen een venijnig stootje te kunnen.

De voorsprong van Rodham op haar tegenkandidaat slinkt geleidelijk weg maar lijkt nog voldoende om de New York Times toe te laten om haar 85% kans op een overwinning toe te dichten … Lees verder