Wij wensen u een Lang Lang jaar

Die ene seconde is er voor ons teveel aan. Om de 4 jaar moet er een schrikkeldag bij, behalve om de 100 jaar, behalve om de 400 jaar – zo weet u ook dat 29/2/2000 wel een heel bijzondere dag was …

Ondanks deze aanpassingen moet er om de zoveel jaar nog een seconde worden toegevoegd om de Gregoriaanse kalender alsnog op de impulsen van het cesium 133-isotoop afgestemd te krijgen en meestal zult u ons hieromtrent niet horen zeuren. Maar deze keer wel. Dit vervloekte jaar verdient dit gewoon niet. Het duurde zo al veel te lang.

Maar goed, de financiële markten wijzen er ons op dat we moeten vooruitkijken, wat er ook achter ons is gebeurd en ze lijken 2016 over het algemeen alsnog met positieve cijfers te willen afsluiten. De meeste wereldbeurzen staan positief, op enkele sectorale deelmarkten na (waarbij vooral de achtergebleven farma- en biotechsector ons blijft verbazen – maar wellicht is dat eerder als toekomstige opportuniteit te beschouwen vermits de bedrijfswinst in dit segment zich meer dan redelijk blijft ontwikkelen).

Ook de obligatiemarkten wisten zich kranig te houden ondanks de (beperkte) opleving van de LT-rente in de VS en Europa. De stijging van de rente op overheidsobligaties op lange termijn speelt zich volledig af binnen de prognoseband die we hiervoor uitgetekend hebben. Meer nog: de recente opstoot moet eerder als een normalisatie worden beschouwd die de rente nog nauwer bij het uitgestippelde pad laat aansluiten. De inflatieverwachtingen neigen intussen in de eurozone meer naar de beleidsdoelstelling maar er blijft nog een flink stuk weg af te leggen zodat we niet vrezen dat de ECB haar agressieve aankooppolitiek vroegtijdig zou bijstellen.

De meeste conjunctuurindicatoren vertonen een opwaarts beeld waarbij de Europese graadmeter overigens verrassend goed uit de hoek komt. De conjunctuurvoorspellingen voor China hebben zelfs nog een versnelling in het onmiddellijke verschiet, gelet op de toename van het vrachtvervoer, hetgeen traditioneel als een vooruitlopende aanwijzing wordt gebruikt voor het toekomstige pad van de (op zich al vooruitlopende) conjuncturele indicatoren.

Grafiek 1: Evolutie van het vrachtvervoer en het Caixin-rapport voor de Chinese Industrie

Het meeste geweld verwachten we echter uit de VS. We baseren ons hiervoor op de aanwijzingen die we afleiden uit ons voorspellende model van de industriële activiteit, gebaseerd op het ISM-rapport. Onze inschattingen voor de eerstkomende waarden van deze doorslaggevende parameter wijzen op een sterke opleving van de verwachtingen omtrent de Amerikaanse industrie. De versnelling van het groeipad zou hierbij wel eens van aard kunnen zijn dat de inflatieverwachtingen in de VS wat opwaarts bijgestuurd moeten worden – zeker wat betreft de component lonen – hetgeen overigens volledig in het verwachtingspatroon van de Amerikaanse centrale bank is ingebouwd. Een verdere accentverschuiving naar industriële aandelen in de VS lijkt vandaar aangewezen.

Grafiek 2: Voorspellingsband (tussen rode en blauwe lijn) van het komende ISM-rapport VS industrie

Toch blijven Europese waarden in 2017 onze voorkeur genieten. De risicopremies in de eurozone zijn nog voldoende hoog (en zijn recentelijk zelfs nog gestegen) om compensatie te kunnen bieden voor de volatiliteit op de financiële markten. In tegenstelling tot de VS waar al een flink stuk van de risicobuffer opgesoupeerd werd door de aanhoudende beursstijgingen, in combinatie met hogere rentetarieven. Maar we hebben in het verleden misschien een keer te veel het voordeel van de twijfel gegeven aan het oude continent, zodat we ons ook nu niet aan een fundamentele onderweging van Amerikaanse waarden durven te wagen.

Maar het is stilaan de hoogste tijd geworden om dit vermaledijde jaar af te sluiten, zoals het hoort. Met welgemeende wensen voor wat komen moet.

Misschien bent u wat thuis in de kringen van hedendaagse uitvoerders van klassieke muziek? Een van de meeste gekende en succesrijkste in dit genre (dat voor de eeuwigheid bestemd is), is onmiskenbaar de immer verbazende Chinese pianist Lang Lang. Virtuoze uitvoerder van Liszt, Chopin en Mozart maar ook entertainer en muzikale acrobaat.

Zijn populariteit is in die kringen immens maar ook in zijn thuisbasis zorgde hij voor een ongezien, spectaculair fenomeen, dat aldaar wordt omschreven als het Lang Lang-effect. Aan de Chinese muziekscholen is het immers aanschuiven geblazen. Dichte drommen van Chinese opvolgers van deze magistrale artiest worden er intussen geduldig opgeleid en voorbereid, waarvoor zich 50 miljoen nieuwe kandidaten hebben gemeld. (Telkens met 10 vingers, het is maar dat u weet wat op u af zal komen.)

Kijk dergelijke effecten zien we graag ontstaan.

Wij wensen u, vandaar

In alles wat u onderneemt,

En dit om het even waar

Een Lang Lang jaar.

 

 

 

 

Dit bericht werd geplaatst in zonder categorie door Stefan Duchateau . Bookmark de permalink .

Over Stefan Duchateau

Stefan Duchateau is adviseur bij de Argenta Groep en voorzitter van de diverse beleggingsvennootschappen van deze groep. Hij doceert o.a. Portfoliomanagement, Financial engineering en Financieel risicobeheer aan de HUB (Brussel), Security selection, Portefeuillebeheer en beleggingsleer aan de KU Leuven en Financial derivatives aan de UHasselt. Bij Argenta richt hij zich ondermeer op het financieel en risicobeheer, het strategisch beleid en de uitbouw van de beleggingspijler van de bank- en verzekeringsgroep. Dit houdt onder meer de ontwikkeling in van beleggingsproducten en het beheer van beleggingsfondsen. Prof. Dr. S. Duchateau studeerde af als handelsingenieur en is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.

4 reacties op “Wij wensen u een Lang Lang jaar

  1. Beste wensen voor dit Lang Lang jaar, Stefan, en oprecht bedankt voor jouw immer lucide bijdragen in woord (en in daad!) in het voorbije jaar.

  2. Een gezond en voorspoedig 2017! Leuk om eens iets te lezen op het net met inhoud, en nog mooi verwoord ook. De afsluitende noot vind ik zeer geslaagd, nu is mijn jaareinde toch nog positief!

Reacties zijn gesloten.