Kijk wie terug is!

Nog niet zo lang geleden werd hij het land nog uitgejaagd, weggehoond, tot volksvijand nr1 uitgeroepen, vernederd en met pek en veren getooid, verbannen. Maar zie: de verworpene van destijds werd de hoeksteen van het monetaire beleid van de ECB en wordt nu bij zijn terugkeer opgewacht door een enthousiaste menigte die ervan uitgaat dat de inflatie nu wel zijn lesje zal geleerd hebben, zich in de toekomst voorspelbaar zal gedragen en nooit meer al te ver van het gewenste niveau zal wegdwalen. Lees verder

Een indrukwekkend lege stoel

Zijn bijnaam Dutch hield geen geografische verwijzing in naar de herkomst van zijn vader, zoals dikwijls door onze noorderburen verkeerdelijk wordt aangevoerd. Deze was immers van Ierse afkomst – hetgeen wellicht de oncontroleerbare hang naar malt destillaat van hoge gisting verklaart van de man wiens genen aan Ronnie wel zijn ”good looks” meegaven. Neen, de roepnaam van de latere president van de VS had een veel mondainere verklaring en verwees naar de kaaskom die moeder Reagan op zijn hoofd plaatste en gebruikte als knippatroon voor het kapsel waarmee hij in zijn kindertijd moest rondwaren. Je wordt momenteel voor minder gepest.

U zult ons wederom niet geloven maar wij hebben president Reagan ooit mogen ontmoeten, weliswaar in zijn nadagen toen een sombere mist zich helaas heer en meester had gemaakt van zijn geheugen en als een vochtige deken het vuur van zijn eens zo spittante geest had uitgedoofd. Lees verder

Een januari-effect. In januari zowaar!

Vertel het vooral niet door, maar de financiële theorie is zo lek als een vergiet.

Meer nog: het referentiekader (of in chiquere termen: het paradigma) van het vakgebied, gesteund op de pijlers van het roemruchte Capital Asset Pricing Model uit 1964, is volledig vertekend door een wat gênante rekenfout. Eens de correctie daarvan wordt uitgevoerd, merk je onmiddellijk dat je de conclusie over marktefficiëntie en de daarmee verband houdende stelling dat je de markt niet kunt kloppen (en dat de markten altijd gelijk hebben), hooguit als hardnekkige folklore kunt omschrijven. Twee Nobelprijzen dienaangaande ten spijt … Lees verder