Vraag gewoon een hogere prijs voor je product. Dan verkoop je meer.

Wacht nog even vooraleer u – en dit niet geheel onverwacht – uw wijsvinger naar het voorhoofd brengt om het ons met een tikkende beweging duidelijk te maken dat u wel wat anders geleerd hebt over het verband tussen de prijs, de vraag en het aanbod. Dergelijke fundamentele waarheden worden niet ongestraft op de helling gezet!

Maar uw docent economie heeft u niet het hele verhaal verteld (of u maakte misschien net op dat moment toevallig gebruik van het ruime aanbod van de lokale horecazaken). Bepaalde producten bevatten immers een demonstratie-effect zoals James Duesenberry medio vorige eeuw al kon waarnemen. Het aanbiedende bedrijf komt hierdoor in een zeer benijdenswaardige positie te staan, hetgeen echter enkel gereserveerd is voor breed herkenbare, luxeproducten met beperkte transparantie voor de consument. Hoe hoger de prijs wordt gedreven, hoe meer de vraag stijgt want tegelijk met de hogere prijs neemt ook de aantrekkingskracht toe (tot ergens een maximaal punt wordt bereikt, natuurlijk).

Het demonstratie-effect wordt immers precies hierdoor duidelijk waarneembaar en als consument kun je dan eenduidig uitpakken met een duur hebbeding waarvan je de gewenste uitstraling kent en jouw “persoonlijkheid” ten volle onderstreept weet.

Het is dan ook een reuzensprong wanneer een product in het gamma van een bedrijf deze gelukzalige status bereikt, want dit levert meteen ook de garantie van een rinkelende kassa. Maar hoe kun je als bedrijf weten wanneer je product een “Duesenberry-good” is geworden, zodat je de prijs kunt verhogen zonder te moeten vrezen voor een terugval van de verkoopcijfers? Wellicht alleen maar door het te testen in een reële omgeving en de nodige kenbaarheid te geven aan de prijsverhoging. Zo heeft Apple zijn nieuw gelanceerde I Phone X recent uitgetest op deze eigenschap en heeft het met vlag en wimpel de toetsing doorstaan en hierdoor zijn aandelenkoers naar een (nog) hoger niveau gestuwd. Eigenlijk hebben we meer appreciatie voor een dergelijke, goed doordachte marketingstrategie, gebouwd op solide economische inzichten meer dan voor de laatste technologische snufjes (die overigens niet eens besteed zijn aan de grootste hoop van de consumenten, maar de intransparantie van het product bewust nog verder opdrijft). Hier smullen wij van.

Grafiek 1: Evolutie van de koers van Apple en de S&P Composite index over de laatste 20 jaar. (Return index in US $)

De meest wereldbeurzen hebben tijdens de afgelopen week wat stoom afgelaten. Na de zoveelste geslaagde recordpoging is dat enerzijds hoogst begrijpelijk, terwijl er anderzijds toch ook wat wolken de stralend blauwe hemel kwamen verstoren. De LT-rente is immers wereldwijd wat hoger geklommen, deels door de aanhoudende golf van zeer optimistisch gestemde conjunctuurvoorspellingen en de hieruit voortvloeiende inflatieverwachtingen.

Grafiek 2: LT-rente 10 jaar in De VS, Duitsland en de eurozone

Maar deze ontwikkeling verontrust ons tot nu toe niet. We verwachten ons immers al een tijdje aan een test van de bovenband van onze lagetermijnprognose van de LT-rente in de VS en Europa. Vooralsnog blijven de rentetarieven binnen de prognose. Zelfs het politieke geweld in Spanje doet de renteverschillen tussen de landen in kwetsbare onderbuik van de eurozone niet (meer) noemenswaardig oplopen (al zullen de aangekondigde verkiezingen in Catalonië in december voor een lakmoestest zorgen).

Grafiek 3: Evolutie van het renteverschil van Italië en Spanje met Duitsland (Overheidsobligaties op 10 jaar)

De recente toename van de olieprijzen weegt zeker ook mee op het sentiment, temeer omdat de oplopende kost gepaard gaat met politieke turbulenties in het Midden-Oosten. We blijven echter rekenen op de prijsstabilisatie die uitgaat van het Amerikaanse schaliegas. Wanneer de huidige energieprijzen zich nog een tijdje boven de mythische grens van 50 US $ ophouden, zal de productie van schaliegas drastisch worden opgevoerd, wat het verdere opwaartse potentieel van de olieprijzen in belangrijke mate beperkt. Dit heeft alleszins geleid tot een verwachtingspatroon dat kan afgeleid worden uit de recente koersbewegingen van een aantal, typische frackers en aanbieders van soortgelijke alternatieven voor petroleum.

Grafiek 4: Olieprijzen in US $ (min 50$) en de koersevolutie van een aantal aandelen in de schaliegassector ( of andere soortgelijke alternatieven)

De meeste wereldbeurzen geven echter (nog) geen enkele objectieve indicatie over potentiële overwaarderingen. Zeker niet wanneer we een toekomstbeeld aanhouden met blijvend, relatief lage LT-rente, afnemende risicoaversie en volgehouden verbeteringen van de bedrijfsresultaten in de eurozone, de VS en het Verre Oosten.

De combinatie van deze factoren kan worden samengevat in de berekening van de (verwachte) risicopremie. In de VS benadert deze parameter zijn historische gemiddelde over de laatste 25 jaar. Dit lijkt ons een verantwoord niveau, gelet op de ontwikkeling van de Amerikaanse bedrijfsresultaten. Wellicht kan het huidige double digit groeiritme in de toekomst wat afnemen, zonder dat dit de waarderingsniveaus hoeft te bedreigen. De Europese risicopremies bevinden zich echter nog steeds op historisch hoge waarden. Dat in 2008 en 2011 pieken in deze risicopremies werden gevormd, is zeer begrijpelijk. Een systemische financiële crisis, gevolgd door een existentiële crisis van de eurozone was uiteraard niet van aard om het vertrouwen in de toekomst aan te wakkeren. Maar de recente ontwikkelingen, zowel op economisch als politiek vlak, laten toe om de risicopremie in belangrijke mate te laten afnemen.

Lage LT-rente, in combinatie met toenemende bedrijfsresultaten en afnemende risicoaversie, resulteren in afnemende risicopremies die de aandelenkoersen steevast naar een hoger peil weten te brengen. Dit werd nadrukkelijk geïllustreerd in het afgelopen jaar. Mits aanhoudende politieke stabiliteit kan hieraan zeker nog een vervolg worden gebouwd, gelet op het verdere potentieel voor de afname van risicopremies. Weet hierbij dat over de afgelopen 100 jaar meer dan ¾ van alle beursbewegingen werden veroorzaakt door bewegingen van de (verwachte) risicopremie, zodat u begrijpt waarom we steeds zoveel aandacht geven aan deze parameter.

Grafiek 5: Evolutie van de risicopremie in de VS en de eurozone

Onze asset-allocatie blijft nog steeds gericht op een overweging van aandelen (met een uitgesproken accent in de eurozone, aangevuld met Zwitserland en Zweden) maar vertoont toenemende belangstelling voor het Verre Oosten en een blijvende fascinatie voor Amerikaanse technologiebedrijven. De obligatieposities worden gedomineerd door Spaanse en Italiaanse obligaties, meestal via Inflation Linked Bonds, aangevuld met Portugal, Polen en gespreide posities in (Aziatische) groeilanden.

Eén jaar na de verkiezing van de vermaledijde Donald J. Trump herinneren we u graag nog even aan onze voorafgaande commentaren waarbij we – openlijk en bewust van het permanente risico op defenestratie – duimden voor deze figuur, waarvan niet alleen zijn vreemdsoortig kapsel als aanstootgevend werd beschouwd.

Verdenk ons hierbij niet van enige sympathie. Ons advies was gesteund op het perverse idee dat uit historische statistieken blijkt dat de beste beursprestaties worden afgeleverd tijdens regeerperiodes van presidenten die geblokkeerd worden door minstens een van de Kamers. Bij Trump leek de kans het hoogst want hij zou niet alleen de Democratische partij maar ook zijn eigen partij tegen zich krijgen. Onder het motto dat iedere regel een uitzondering moet hebben, zou de nodige Republikeinse steun voor de voorgestelde belastinghervormingen nu vanuit beursperspectief welkom zijn.

Grafiek 6: Evolutie van de Amerikaanse beurzen sinds november 2016. (Returnindex in US$)

Voor de zoveelste keer wist de geschiedenis de toekomst te voorspellen. Geschiedenis is een dure school, zie Benjamin Franklin, trek er dan ook de nodige lessen uit.

Dit bericht werd geplaatst in zonder categorie door Stefan Duchateau . Bookmark de permalink .

Over Stefan Duchateau

Stefan Duchateau is adviseur bij de Argenta Groep en voorzitter van de diverse beleggingsvennootschappen van deze groep. Hij doceert o.a. Portfoliomanagement, Financial engineering en Financieel risicobeheer aan de HUB (Brussel), Security selection, Portefeuillebeheer en beleggingsleer aan de KU Leuven en Financial derivatives aan de UHasselt. Bij Argenta richt hij zich ondermeer op het financieel en risicobeheer, het strategisch beleid en de uitbouw van de beleggingspijler van de bank- en verzekeringsgroep. Dit houdt onder meer de ontwikkeling in van beleggingsproducten en het beheer van beleggingsfondsen. Prof. Dr. S. Duchateau studeerde af als handelsingenieur en is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.

Één reactie op “Vraag gewoon een hogere prijs voor je product. Dan verkoop je meer.

Reacties zijn gesloten.