Engelen en demonen

Met indrukwekkende bedrijfsresultaten, robuuste economische vooruitzichten, beperkte opwaartse druk op de langetermijnrente en redelijke risicobuffers leek de Amerikaanse beurs tot voor kort op een rustig najaar af te stevenen, nagenietend van het imponerende recordniveau dat recent werd bereikt. Lees verder

Winterprik

Het herfstgetij overheerste al enkele weken de Amerikaanse financiële markten, met stijgende lange- en kortetermijnrente terwijl het economische momentum nog verder leek toe te nemen. Een plotse winterprik is dan echter nooit veraf, net zoals een nazomertje voor een aangename verrassing kan zorgen. Beurzen schommelen hierbij heftig heen en weer, gevangen tussen de vrees voor een echte winter en de hoop dat de sombere wolken na korte tijd wel zullen overwaaien. Lees verder

Koelen na (heel) veel blazen

Nog voor de huidige Italiaanse regering goed en wel in de steigers stond, trakteerde ze de financiële markten met grote regelmaat op een salvo van extravagante voorstellen. De aangekondigde maatregelen richtten zich steevast op hun electorale achterban maar hun plannen voor een verhoging van pensioenen en het invoeren van een minimuminkomen bleken even ondoeltreffend als onrealistisch. Gelet op de torenhoge Italiaanse staatsschuld moet van dergelijke budgettaire inspanningen een compenserende economische groei uitgaan die voldoende inkomsten genereert om de plannen betaalbaar te maken. Lees verder