Zero Bond Perpetual

Toen heerste er nog ongedwongen respect voor traditie. Na iedere lancering van een nieuwe tranche van Belgische staatsschuld werd er steevast voorzien in een uitgebreide lunch, met alle bankiers present rond een dis die ons herinnerde aan het Bourgondische verleden van deze contreien.

We bevinden ons medio het gezegende jaar 1983. De Belgische Staat was in bijzondere mate schatplichtig aan de financiële sector die zijn armlastige overheid quasi permanent ter hulp moest schieten door nieuw uitgegeven staatsschuld op te nemen, ofwel gefinancierd via eigen balansposities ofwel – en dit in toenemende mate – met de plaatsing van deze hoogrenderende obligaties via de bancaire distributienetwerken. Lees verder

Cowboys en aandelen

Hoed u voor geschiedschrijvers. De versie van de feiten die u wordt voorgeschoteld is meestal slechts diegene die het best in hun kraam past, volgestouwd met mythes, karikaturen en steevast voorzien van een functioneel opgeklopt vijandbeeld. Op zich is dat meestal niet eens zo erg – de fictie is vaak spitanter dan de realiteit – maar het wordt gevaarlijk wanneer uit de verdraaide feiten van toen de politieke strategie van nu wordt afgeleid.

De stand off tactiek die president Trump toepast bij het Chinese handelsconflict stamt rechtstreeks uit de Hollywoodversie van het roemruchte cowboytijdperk toen het volstond dat de revolverheld een dreigende pose aannam om de tegenstrever op de vlucht te doen slaan. In werkelijkheid ging het om een handje vol havelozen die niets beter te doen hadden dan langs andermans koeien te rijden en dit op een gehuurd paard. Hun activiteit duurde hooguit 10 jaar, totdat de nieuw aangelegde treintrajecten hun activiteit volledig overbodig maakte. Hun vermeende heldhaftige tactiek werkte overigens alleen in de fantasie van scenarioschrijvers. Lees verder