Het gebeurde de nacht voor Kerstmis (écht waar)

We hadden vooraf zo onze twijfels. Geef zelf toe: het was een ongeloofwaardig verhaal. Bij de protestantse revolutie van de 16de eeuw die was gericht tegen de ontsporingen van de Kerk, werden onder meer alle (verafgode) heiligen met onmiddellijke ingang en zonder pardon afgeschaft. De verwijdering van eentje ging echter met dermate veel kinderverdriet gepaard dat hij via een sluikse weg, die ergens begint in het Hoge Noorden, terug werd ingevoerd. Zijn naam werd wat gegermaniseerd tot Santa Claus en gesteund door een gigantische Amerikaanse marketingmachine wist hij de échte Sint, behoudens in het beperkte gebied van de Lage Landen, volledig naar de vergeethoek te verdringen.

Maar op 24 december 2018 nam onze sceptische houding onverwacht een scherpe bocht. Het kan niet anders zijn dan dat de Kerstman zich in hoogst eigen persoon met het dramatische koersverloop op de wereldbeurzen is gaan bezighouden. Met een laatste zwiep van zijn slee wist hij de Amerikaanse aandelenindex ervan te weerhouden om zijn historische bull run te breken, een historische ongezien lang volgehouden koersstijging die in maart 2009 was opgestart.

In technische termen wordt een bull run onderbroken wanneer de koersindex 20 % onder zijn hoogste niveau wegzakt. Intraday zakten we weliswaar wél door het ijs maar we eindigden op kerstavond op ‘slechts’ -19,50 % ten opzichte van de laatste top. Sinds dit legendarische dieptepunt is de Amerikaanse S&P-index met 37 % gestegen (afgeklokt op de ochtend van 23 december 2019).

De doemdenkers hadden echter intussen de visie op de wereldeconomie en haar financiële markten dermate vertroebeld dat rond de kerstperiode van 2018 slechts weinigen zich aan een positieve prognose voor 2019 durfden te wagen.

Maar onze lezers wisten wel beter. Lees verder

Vroege kerst op goede vrijdag

De vrees voor de nieuwe Amerikaanse tarieven die op 15 december zouden inslaan op de import van consumptiegoederen uit China nam in de afgelopen weken vreemde vormen aan en leidde bij sommigen tot gedrag, zoals men dit zich kan indenken net voor een majeure meteorietinslag.

Onze lezers wisten wel beter. Zelfs in het negatieve scenario moesten de financiële markten weliswaar een koude douche ondergaan maar zouden ze nadien vrij snel kunnen herstellen. De economie is immers erg flexibel en kan zich vrij snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Lees verder

Good cop, bad cop

Net zoals we het wel gehad hebben met tergende bumperklevers op de autosnelweg en het vloekwaardige kabaal van bladblazers, zijn wij ook de lukrake commentaren en impulsieve tweets van de Amerikaanse president meer dan grondig beu. Zijn onvoorspelbare en willekeurige uitspraken over de evolutie in de Chinees-Amerikaanse handelsgesprekken laten de financiële markten echter telkens weer van links naar rechts uitslaan. Onze lezers weten intussen wel beter. Lees verder