Batman slaat terug

Misschien hebt u er nooit bij stilgestaan, maar bij het verorberen van een guimauveke zet u een middeleeuwse traditie verder, waarbij gelukbrengende symbolen werden uitgesneden in brood (of iets anders eetbaars) en opgepeuzeld in de hoop hiermee voorspoed af te dwingen. Daarom zijn deze snoepjes (alleszins in Vlaanderen) meestal nog in de vorm van Onze-Lieve-Vrouwebeeldjes.

Bijgeloof natuurlijk, gecombineerd met een primaire handeling. Maar in China neemt men dergelijke praktijken nog steeds zeer ernstig. Nu met verregaande gevolgen: vermits het woord vleermuis uit bijna gelijkaardige karakters bestaat als geluk, wordt er bij het inzetten van het Chinees Nieuwjaar weleens vleermuis geserveerd. Lees verder

Het jaar van de Rat

De mensensoort waant zich aan de top van de biologische piramide. De meeste andere diersoorten zouden het bij deze gedachte willen uitgieren van het lachen, maar zwijgen liever stil bij de wreedheid en de kortzichtigheid van deze toevallig gemuteerde aapachtige, die zijn eigen habitat tegen recordtempo vernietigt.

Deze eigenwaan is ook erg misleidend. Statistisch doen heel wat andere soorten het veel beter, maar die houden zich (voorlopig) gedeisd. De veel succesrijkere mier ijvert rustig ondergronds verder, terwijl bacteriën als nooit tevoren floreren en zich steeds beter weten te wapenen tegen antibiotica.

Maar onze lezers weten beter, veel beter. Lees verder

Kuifje in Teheran

De geopolitieke turbulenties domineerden, zoals steeds kortstondig, de financiële markten. Gelegenheid genoeg echter voor doemdenkers en de bezitters van vermanende vingertjes om u te waarschuwen voor een diepe terugval, enkel door Icarus in die proportie voorgedaan.

Maar onze lezers wisten beter, veel beter. Lees verder

We gaan nog even door op het lichtend pad

Met de laatste uren van 2019 tikte zich niet alleen een opmerkelijk jaar naar de geschiedenis maar ook een heel decennium dat niet snel in vergetelheid zal verzeilen. Het aandelenjaar 2019 liet record na record optekenen en vormde zo een welgekomen afwisseling met de teleurstellende prestaties die in het voorafgaande jaar nog moesten worden opgetekend. Het krachtige herstel van de wereldbeurzen was meer dan terecht want in het najaar van 2018 werd de beurspret grondig maar compleet onnodig verpest door het onwaarschijnlijke gestuntel van de Amerikaanse centrale bank[i].

De neerwaartse spiraal won nog aan kracht omdat heel wat bedrijfsbonzen van de beursmalaise in het vierde kwartaal van 2018 gebruik maakten om het verwachte niveau van hun bedrijfswinsten wat naar beneden te praten. Kwestie van de druk op hun schouders wat te verminderen. Om nadien dan positief te verrassen …

Maar onze lezers wisten gelukkig beter. Veel beter. Lees verder