Hoogtevrees?

hoog·te·vrees (de; v(m)) 1 vrees van mensen als zij zich op hoge plaatsen bevinden 

Na de recente, wereldwijd succesrijke klopjacht op nieuwe records op de aandelen- én obligatiemarkten is het niet meer dan vanzelfsprekend om ons de vraag te stellen of de bereikte topniveaus nog in overeenstemming zijn met een evenwichtige waardering, die is gebaseerd op realistische verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de bepalende factoren. Lees verder

Beurzen vervroegd uit quarantaine

Bij de obligate voorbeschouwingen over wat het beleggingsjaar 2020 zoal te bieden had, liet we ons regelmatig ontvallen dat we het als grootste risico beschouwden dat we eigenlijk geen risico zagen.

Maar gepokt en gemazzeld in de economische wetenschap[i] kennen we de gevaren van overdreven optimisme en weten we maar al te goed dat je de aandacht van het beleggingspubliek het gemakkelijkste kan vatten met een mysterieuze negatieve boodschap.

Eerlijk gezegd, we deden maar alsof … Lees verder

Batman slaat terug

Misschien hebt u er nooit bij stilgestaan, maar bij het verorberen van een guimauveke zet u een middeleeuwse traditie verder, waarbij gelukbrengende symbolen werden uitgesneden in brood (of iets anders eetbaars) en opgepeuzeld in de hoop hiermee voorspoed af te dwingen. Daarom zijn deze snoepjes (alleszins in Vlaanderen) meestal nog in de vorm van Onze-Lieve-Vrouwebeeldjes.

Bijgeloof natuurlijk, gecombineerd met een primaire handeling. Maar in China neemt men dergelijke praktijken nog steeds zeer ernstig. Nu met verregaande gevolgen: vermits het woord vleermuis uit bijna gelijkaardige karakters bestaat als geluk, wordt er bij het inzetten van het Chinees Nieuwjaar weleens vleermuis geserveerd. Lees verder

Het jaar van de Rat

De mensensoort waant zich aan de top van de biologische piramide. De meeste andere diersoorten zouden het bij deze gedachte willen uitgieren van het lachen, maar zwijgen liever stil bij de wreedheid en de kortzichtigheid van deze toevallig gemuteerde aapachtige, die zijn eigen habitat tegen recordtempo vernietigt.

Deze eigenwaan is ook erg misleidend. Statistisch doen heel wat andere soorten het veel beter, maar die houden zich (voorlopig) gedeisd. De veel succesrijkere mier ijvert rustig ondergronds verder, terwijl bacteriën als nooit tevoren floreren en zich steeds beter weten te wapenen tegen antibiotica.

Maar onze lezers weten beter, veel beter. Lees verder

Kuifje in Teheran

De geopolitieke turbulenties domineerden, zoals steeds kortstondig, de financiële markten. Gelegenheid genoeg echter voor doemdenkers en de bezitters van vermanende vingertjes om u te waarschuwen voor een diepe terugval, enkel door Icarus in die proportie voorgedaan.

Maar onze lezers wisten beter, veel beter. Lees verder

We gaan nog even door op het lichtend pad

Met de laatste uren van 2019 tikte zich niet alleen een opmerkelijk jaar naar de geschiedenis maar ook een heel decennium dat niet snel in vergetelheid zal verzeilen. Het aandelenjaar 2019 liet record na record optekenen en vormde zo een welgekomen afwisseling met de teleurstellende prestaties die in het voorafgaande jaar nog moesten worden opgetekend. Het krachtige herstel van de wereldbeurzen was meer dan terecht want in het najaar van 2018 werd de beurspret grondig maar compleet onnodig verpest door het onwaarschijnlijke gestuntel van de Amerikaanse centrale bank[i].

De neerwaartse spiraal won nog aan kracht omdat heel wat bedrijfsbonzen van de beursmalaise in het vierde kwartaal van 2018 gebruik maakten om het verwachte niveau van hun bedrijfswinsten wat naar beneden te praten. Kwestie van de druk op hun schouders wat te verminderen. Om nadien dan positief te verrassen …

Maar onze lezers wisten gelukkig beter. Veel beter. Lees verder

Het gebeurde de nacht voor Kerstmis (écht waar)

We hadden vooraf zo onze twijfels. Geef zelf toe: het was een ongeloofwaardig verhaal. Bij de protestantse revolutie van de 16de eeuw die was gericht tegen de ontsporingen van de Kerk, werden onder meer alle (verafgode) heiligen met onmiddellijke ingang en zonder pardon afgeschaft. De verwijdering van eentje ging echter met dermate veel kinderverdriet gepaard dat hij via een sluikse weg, die ergens begint in het Hoge Noorden, terug werd ingevoerd. Zijn naam werd wat gegermaniseerd tot Santa Claus en gesteund door een gigantische Amerikaanse marketingmachine wist hij de échte Sint, behoudens in het beperkte gebied van de Lage Landen, volledig naar de vergeethoek te verdringen.

Maar op 24 december 2018 nam onze sceptische houding onverwacht een scherpe bocht. Het kan niet anders zijn dan dat de Kerstman zich in hoogst eigen persoon met het dramatische koersverloop op de wereldbeurzen is gaan bezighouden. Met een laatste zwiep van zijn slee wist hij de Amerikaanse aandelenindex ervan te weerhouden om zijn historische bull run te breken, een historische ongezien lang volgehouden koersstijging die in maart 2009 was opgestart.

In technische termen wordt een bull run onderbroken wanneer de koersindex 20 % onder zijn hoogste niveau wegzakt. Intraday zakten we weliswaar wél door het ijs maar we eindigden op kerstavond op ‘slechts’ -19,50 % ten opzichte van de laatste top. Sinds dit legendarische dieptepunt is de Amerikaanse S&P-index met 37 % gestegen (afgeklokt op de ochtend van 23 december 2019).

De doemdenkers hadden echter intussen de visie op de wereldeconomie en haar financiële markten dermate vertroebeld dat rond de kerstperiode van 2018 slechts weinigen zich aan een positieve prognose voor 2019 durfden te wagen.

Maar onze lezers wisten wel beter. Lees verder

Vroege kerst op goede vrijdag

De vrees voor de nieuwe Amerikaanse tarieven die op 15 december zouden inslaan op de import van consumptiegoederen uit China nam in de afgelopen weken vreemde vormen aan en leidde bij sommigen tot gedrag, zoals men dit zich kan indenken net voor een majeure meteorietinslag.

Onze lezers wisten wel beter. Zelfs in het negatieve scenario moesten de financiële markten weliswaar een koude douche ondergaan maar zouden ze nadien vrij snel kunnen herstellen. De economie is immers erg flexibel en kan zich vrij snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Lees verder

Good cop, bad cop

Net zoals we het wel gehad hebben met tergende bumperklevers op de autosnelweg en het vloekwaardige kabaal van bladblazers, zijn wij ook de lukrake commentaren en impulsieve tweets van de Amerikaanse president meer dan grondig beu. Zijn onvoorspelbare en willekeurige uitspraken over de evolutie in de Chinees-Amerikaanse handelsgesprekken laten de financiële markten echter telkens weer van links naar rechts uitslaan. Onze lezers weten intussen wel beter. Lees verder