Stefan Duchateau

About Stefan Duchateau

Stefan Duchateau is adviseur bij de Argenta Groep en voorzitter van de diverse beleggingsvennootschappen van deze groep. Hij doceert o.a. Portfoliomanagement, Financial engineering en Financieel risicobeheer aan de HUB (Brussel), Security selection, Portefeuillebeheer en beleggingsleer aan de KU Leuven en Financial derivatives aan de UHasselt. Bij Argenta richt hij zich ondermeer op het financieel en risicobeheer, het strategisch beleid en de uitbouw van de beleggingspijler van de bank- en verzekeringsgroep. Dit houdt onder meer de ontwikkeling in van beleggingsproducten en het beheer van beleggingsfondsen. Prof. Dr. S. Duchateau studeerde af als handelsingenieur en is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.

Duizend bommen en granaten (?)

Het onzalige vooruitzicht van een militaire interventie in een notoir wespennest als Syrië is niet van aard om de financiële markten vrolijk te stemmen. De kans op een internationale escalatie is immers reëel terwijl in het beste geval aan één van de betrokken lokale kemphanen een tijdelijk maar decisief voordeel wordt bezorgd om nadien geconfronteerd te worden met een chaotische reeks van interne conflicten tussen goedbewapende splinterbewegingen. Lees verder

(weeral) afwachten

Het blijft -zoals zo dikwijls op de financiële markten-  bang afwachten. In dit geval op de notulen van de Amerikaanse Centrale bank. Eén onderwerp is hierbij van cruciaal belang, met name de interpretatie die de Monetaire Overheid momenteel hecht aan de economische indicatoren. Iedere hint in de richting van een versnelde afbouw van het huidige stimuleringsprogramma zal de nodige deining veroorzaken op obligatie- en aandelenmarkten. Lees verder

Aziatische groeikrampen van het meer ernstige soort

De opvallende terugslag in een aantal Aziatische markten beperkt zich niet tot de lokale aandelenbeurzen maar trekt ook de wisselkoersen en obligatiekoersen in haar slibstroom mee naar beneden. Of is het niet eerder omgekeerd? Opeenvolgende rentestijgingen geselen zowel aandelen als obligaties en zijn zowel internationaal als louter domestiek geïnspireerd en hierbij niet in het minst als het gevolg van de neerwaarts spiraal waarin de wisselkoersen van Indonesië en India zich bevinden.

Deze negatieve ontwikkeling heeft drie specifieke redenen en heeft een fundamentele ondertoon, zodat we hierin substantiële verbeteringen moeten zien vooraleer dit koersgedrag zich terug in de positieve richting kan ombuigen. Lees verder

Over Belgenland en aangrenzende gebieden

De Belgische beurs wordt de laatste dagen zeer nadrukkelijk onder het stof vandaan gehaald waaronder het zich enkele jaren verscholen had. Blijkbaar leiden de recente prestaties toch tot enig enthousiasme dat zelfs ver genoeg draagt om de Belgische aandelen- mits enige overdrijving- te promoveren tot verborgen parels. Dit is in alle objectiviteit zelfs ten dele juist maar het vereist toch enige nuancering om tot de juiste conclusies te komen inzake de waardering, de toekomstige ontwikkeling en de duiding van de prestaties over de laatste jaren. Vooral bevreemdend is de blijkbaar algemeen aanvaarde stelling dat de koersniveaus van de Brusselse waarden recentelijk hun depressie, opgelopen na de financiële crisis die precies België tot het diepst getroffen gebied maakten, te boven zijn gekomen. Lees verder

Koud en warm blazen

De recente ISM-cijfers voor de Amerikaanse industrie en dienstensectoren laten er nu nog weinig twijfel over bestaan: Met één doortastende inhaalbeweging werden de bevreemdend zwakke cijfers uit de voorbije maanden weggeveegd en wisten de Amerikaanse aankoopdirecteuren een zeer positieve inkleuring te geven aan de toekomstige economische context,  met een versnelling in alle belangrijke deelcomponenten van de indices.   Lees verder

Voorzichtig optimisme

Nu de aandelenbeurzen het grootste deel van hun verliezen sedert de Bernanke toespraken in mei en juni terug hebben weten op te halen, ontstaat opnieuw de vraag naar de fundamentele onderbouw van de aandelenkoersen. Wereldwijd zijn de beurzen immers met 30% gestegen sedert begin 2012, hetgeen toch een stevige argumentatie vereist in de context van de lethargische economische groei over diezelfde periode. Lees verder

Voorlopige uitslagen uit China : Centrale Bank-Schaduwbanken 1-0

Centrale Bank – Schaduwbanken : 1-0

De Europese beleidsmakers bevinden zich momenteel in een weinig benijdenswaardige spreidstand tussen een noodzakelijk stimulerend beleid van de zwakke economie en even noodzakelijke besparingsinspanningen die de efficiëntiegraad van de diverse lidstaten terug in lijn moet helpen te brengen en zodoende toekomst van de muntzone kan vrijwaren.De Chinese monetaire overheid moet een gelijkaardig duaal probleem oplossen: Enerzijds dient de achteruitgang van de industriële groei te worden bestreden met lagere rentetarieven en aanvullende stimulerende maatregelen die de geldgroei moeten aanzwengelen. Anderzijds dreigt deze groeiende monetaire massa systematisch afgeleid te worden naar vastgoedprojecten waardoor zich een zeepbel in de vastgoedsector riskeert te vormen. De voorthollende voedselprijzen werken intussen sterk ontradend op iedere vorm van stimulerend economisch beleid. Lees verder

Enkele commentaren bij de recente ontwikkelingen op de financiële markten

Enkele commentaren bij de recente ontwikkelingen op de financiële markten

De aangekondigde wijzigingen in de monetaire politiek van de VS zijn intussen uitgegroeid tot het in jaren drukst becommentarieerde onderwerp in de financiële pers. De initiële conclusies van de aandelen- en vooral obligatiemarkten waren beangstigend negatief en gingen veel verder dan de bedoelde normalisatie van de rentevoeten. De tarieven op lange termijnobligaties werden immers door de Amerikaanse monetaire overheid als te laag ervaren, gelet op een aantal recente positieve economische ontwikkelingen in o.a. de bouwsector. Wanneer de intresttarieven te lang kunstmatig laag worden gehouden dan dreigt hierdoor opnieuw een financieel onevenwicht te ontstaan en laat het nu precies financiële stabiliteit zijn die is gepromoveerd tot de belangrijkste doelstelling van de Amerikaanse Centrale Bank. Lees verder

Chinese roulette

Alsof we nog geen problemen genoeg zouden hebben met de potentiële wijzigingen in de Amerikaanse monetaire politiek, stuurt de Chinese overheid nu aan op een robbertje vechten met financiële machtscentra die zich steeds nadrukkelijker wensen te onttrekken aan het gezag van de monetaire overheid. De ontwikkeling van deze “shadow banks” is een doorn in het oog van de Regering want via de gigantische cash pools die deze ongecontroleerde groepen kunnen aansturen, dreigt de monetaire politiek haar doelstellingen niet te bereiken.

Lees verder