Voor een Apple en een ei

Het lijkt erop dat de gouverneur van de Amerikaanse centrale bank onder de druk van zijn president is bezweken. Zijn retoriek is alleszins sterk afgezwakt en dat is zeker niet onterecht. We wezen er sedert het begin van deze crisette al op dat Powell overdreef met zijn commentaren over de noodzaak van een resem aan verdere verhogingen van de beleidsrente over de komende maanden, waarmee hij beleggers nodeloos de gordijnen injoeg. Lees verder

Frisse tegenwind

Het mag niet al te veel verbazing wekken dat de wereldbeurzen na hun meest recente heroïsche exploten nu wat weerstand ondervinden. De tegenwerking komt vooral van de hogere langetermijnrente in de VS. Op zich is de opwaartse beweging van de rentetarieven op Amerikaanse overheidsobligaties die zich de laatste dagen wist door te zetten, niets meer dan een normalisatie. In 2016 bereikten deze interestvoeten nog een historisch dieptepunt en klommen vervolgens schoksgewijs en met veel tegenzin naar de niveaus van vandaag. Lees verder

De somberste dag van het jaar ligt al achter ons

Op pijnlijke wijze geconfronteerd met het besef dat ook deze keer geen enkele van onze goede voornemens de toets met de realiteit langer dan 15 dagen wist te doorstaan, hebben we de meest uitzichtloze dag van het jaar met enige moeite moeten doorspartelen. Hopelijk is het u beter vergaan maar het gebrek aan zonneschijn weegt weliswaar zwaar op ons gemoed maar wordt gelukkig gecompenseerd door de goede economische vooruitzichten die doorsijpelen en zich vertalen in wereldwijde topprestaties op de aandelenbeurzen. Dit terwijl we weten dat we ons nog geruime tijd kunnen opwarmen aan een terugblik over het voorbije jaar –indien dit nodig zou blijken wanneer dan toch eens een onvermijdelijke tegenvaller onze weg zal kruisen. Lees verder

De Dow Jones-returnindex zoefde zonet voorbij de 2 miljoen punten …

Indien u wat ontgoocheld bent omdat de Dow Jones-prijsindex na een 3de vermetele poging er opnieuw niet in geslaagd is om zich voorbij de symbolische grens van 20.000 indexpunten te hijsen, dan kunt u misschien het volgende overwegen.

De Dow Jones-prijsindex werd op 26 mei 1896 voor het eerst berekend. Voor de bepaling van de startwaarde werd telkens de prijs van 1 aandeel van de meest representatieve beursgenoteerde bedrijven in de VS genomen, wat bij de eerste publicatie wees op een startwaarde van 40,94 indexpunten. (Van de initiële samenstelling is overigens enkel GE overgebleven.)

Op 31-12-2000 was de indexwaarde geklommen tot meer dan 10.000 punten, om op 15-12-2016 af te kloppen op een indexpeil van 19.852,24. Op een zucht van het mythische niveau van 20.000 punten. Lees verder

Mr. Blue Sky

In een desperate poging om zijn langdurige writer’s block te doorbreken, zocht Jeff Lynne, destijds de draaischijf van de succesrijke rockbank ELO, zijn toevlucht ergens aan de oevers van een Zwitsers meer. Op het eerste zicht misschien een wat bevreemdende keuze voor een mondaine artiest, maar de illustere Freddy Mercury had hem dat al voorgedaan – met het nodige gevolg, overigens. De inspiratie komt er soms zomaar aanwaaien. Enkele jaren eerder stonden de leden van Deep Purple er, na een zoveelste interne ruzie, zielloos uit hun hotelraam te turen, op zoek naar dat ene vleugje inspiratie dat hen terug op het spoor van succes zou kunnen brengen. Tot ze plotseling het hele hotel in de fik zagen vliegen (nadat een dolgedraaide fan van Frank Zappa er een vuurpijl in het plafond had gejaagd). De enorme uitslaande brand liet een diepe indruk na op de leden van de legendarische band. Maar hun artistieke aandacht werd vooral getrokken door de gitzwarte rookpluimen die zich, aangezogen door het koude water, onheilspellend over het meer van Genève verspreidden.

Smoke on the water was meteen geboren, voorzien van een van de meest aanstekelijke gitaarriffs uit de rockgeschiedenis. Lees verder

… Then we take Berlin.

Wij volgden getrouw – zoals dat hoort bij een goeroe als Leonard Cohen – zijn beleggingsadvies door een overwogen positie in Amerikaanse aandelen uit te bouwen. Maar de aandelenindex in de VS oogt intussen wat vermoeid na haar heldhaftige klauterpartij waarbij over de afgelopen jaren maar enkele keren een adempauze werd ingelast. Olie- en gaswaarden moesten sinds de terugval van de olieprijzen weliswaar ook in de VS vermeden worden maar voor het overige kon men in het wilde weg naar beurswinsten graaien, het meest uitgesproken nog in de technologie- en dienstensectoren. Het hoge niveau dat de Amerikaanse beursindices intussen hebben bereikt, zet echter aan tot enige reflectie. We zoeken manifest het antwoord op de vraag of het verantwoord is geweest om tot een dergelijke ijle hoogte te klimmen en – in het geval van een positief antwoord – of het nog enig opwaarts potentieel inhoudt. Lees verder

First we take Manhattan …

De immer knorrige Canadese bard aan wie we deze titel ontleenden, zal ons dit plagiaat ongetwijfeld graag vergeven. Het kan zijn platenverkoop – of hoe heet dat nu? – alleen maar ten goede komen en dit laatste zou bijzonder welkom zijn vermits zijn “manager” met de noorderzon en het spaarvarken van Cohen vertrokken blijkt te zijn.  Maar met de heropbouw van het financieel vermogen van Leonard loopt het intussen goed, dank u.

Deels zal dat ook te wijten zijn aan het concrete beleggingsadvies dat uit zijn – voor het overige notoir duistere teksten – kan worden afgeleid. Eerst de beurs van Wall Street bezoeken om er vervolgens een stevig overwogen positie in Amerikaanse aandelen uit te bouwen. Lees verder

Stevig vloeken mag!

Uit welingelichte bron hebben we mogen vernemen dat de volgende pauselijke encycliek mogelijk een passage bevat die volledige dispensatie verleent aan al diegenen die tijdens de recente maanden augustus en september (zelfs overmatig veel) hebben gevloekt. Het herderlijke schrijven besteedt mogelijkerwijze zelfs een volledige passage aan de overheersende onzin op de aandelenmarkten en toont begrip voor het noeste en objectieve werk van zovele analisten dat helaas niet heeft mogen opwegen tegen het geweld van oppervlakkige commentaren en het louter instinctieve gedrag van de kudde beleggers. Wat rest een welmenend mens dan anders dan zich af en toe te bedienen van een stevige krachtterm? Het zou zelfs onrechtvaardig zijn om hem of haar dan nog een schuldgevoel aan te praten. Lees verder