What goes down, must come up again

Misschien vindt u het onbetamelijk dat we één van de grootste wetenschappers opzettelijk verkeerd citeren, maar een dergelijke blasfemie is in deze specifieke context niet eens ongepast.

Sir Isaac Newton verpatste immers een flink deel van zijn niet onaanzienlijk fortuin bij herhaalde speculaties op de aandelen van de South Sea Company. Toen deze zeepbel in 1720 uiteenspatte, kon de grondlegger van de gravitatieleer en (belangrijker nog) van de differentiaalanalyse enkel stellen dat het hem beter verging om de baan van hemellichamen te berekenen, dan om de wispelturige bewegingen op de financiële markten in formules te gieten.

De directeurs van de South Sea Company bleken de verwachte resultaten (veel) te rooskleurig te hebben voorgesteld. Hun enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat ook honderden Britse parlementsleden met hun persoonlijk vermogen in deze dramatische koersval werden meegesleurd. Lees verder

Winterprik

Het herfstgetij overheerste al enkele weken de Amerikaanse financiële markten, met stijgende lange- en kortetermijnrente terwijl het economische momentum nog verder leek toe te nemen. Een plotse winterprik is dan echter nooit veraf, net zoals een nazomertje voor een aangename verrassing kan zorgen. Beurzen schommelen hierbij heftig heen en weer, gevangen tussen de vrees voor een echte winter en de hoop dat de sombere wolken na korte tijd wel zullen overwaaien. Lees verder

Koelen na (heel) veel blazen

Nog voor de huidige Italiaanse regering goed en wel in de steigers stond, trakteerde ze de financiële markten met grote regelmaat op een salvo van extravagante voorstellen. De aangekondigde maatregelen richtten zich steevast op hun electorale achterban maar hun plannen voor een verhoging van pensioenen en het invoeren van een minimuminkomen bleken even ondoeltreffend als onrealistisch. Gelet op de torenhoge Italiaanse staatsschuld moet van dergelijke budgettaire inspanningen een compenserende economische groei uitgaan die voldoende inkomsten genereert om de plannen betaalbaar te maken. Lees verder

Enige duiding bij de recente financiële ontwikkelingen

De indicatoren over de Amerikaanse conjunctuur over de afgelopen maand gaven een verrassend sterk beeld en zorgen voor enige opwaartse druk op zowel de beleidsrente van de centrale bank als op de tarieven op vastrentende langetermijnplaatsingen. De kans op het doorbreken van de symbolische grens van 3 % op Amerikaanse overheidsobligaties op 10 jaar is hierdoor aanzienlijk toegenomen. Lees verder

Waar was u, eigenlijk?

De transistorradio had toen nog maar net zijn definitieve commerciële doorbraak gerealiseerd en stond in een blinkend rode bakelietuitvoering te pronken op de keukenkast. In een uithoek van ons taalgebied ging de ontvangst echter met veel gekraak gepaard, zodat regelmatig wel eens afgestemd werd op een Franstalige zender, met een nabijgelegen uitzendmast. Het zesuurjournaal stond er aan te komen en de nieuwslezer begon met het enige hoofdpunt.

Sommige gebeurtenissen zijn dusdanig diep in ons geheugen geprent dat we ons zelfs de kleinste details (menen te) herinneren over het moment dat we de (meestal ongunstige) tijding ontvingen.

Lees verder

Supercalifragilisticexpialidocious!

Bij gebrek aan een superlatief dat de prestatie op de Amerikaanse aandelenbeurzen afdoende onder woorden brengt, gaan we maar te rade bij Disney’s, de zeemzoete verfilming van de boekenreeks van P.L.Travers, die daarin een veel pittigere Marie Poppins had neergezet.

Wat past er overigens beter bij de langste beursrally ooit, dan het langste Engelse woord?

Het bereiken van een recordniveau van de Dow Jones, S&P Composite en de NASDAQ ’s is onlosmakelijk verbonden met beklemmende hoogtevrees die zich vertaalt in een toenemend wantrouwen over de huidige koerswaardering en hardnekkige geruchten over een financiële zeepbel die kortelings dreigt te imploderen. Dit vraagt om een meer doortastende analytische doorlichting die de emotie overstijgt. Lees verder

Mooie liedjes duren het langst.

De onvolprezen Standard & Poors-index klokte zonet zijn 3455ste dag af in zijn recentste bull run. Het is ongezien dat de belangrijkste beursindex van de VS (en dus ook van de wereld) een dergelijk lang aangehouden koersklim weet aan te houden zonder tussentijds een majeure correctie te moeten ondergaan. De stierenmarkt trok zich op gang op 9 maart 2009, tussen het puin en de rookpluimen die werden achtergelaten door het afschuwelijke mistasten van de beleidsverantwoordelijken na de relatief bescheiden terugval van de vastgoedprijzen in de VS die het kapitaal van sommige Amerikaanse en Europese banken tegen een versneld tempo deed wegsmelten. Lees verder

Schaf de wet van de zwaartekracht af. Per decreet of zo.

Zelfs niet de vermetelste onder de regeringsleiders, verlichte despoten of alleenheersers heeft er al eens aan gedacht om de meest fundamentele wet uit de natuurkunde af te schaffen per presidentieel decreet of desgevallend met hiertoe speciaal gecreëerde volmachten. Ondanks de vele voordelen die dat zou bieden. Over het opzij schuiven van fundamentele economische wetten maken politieke leiders zich over het algemeen veel minder problemen. Helaas zijn de gevolgen daarvan minstens even erg en is – net zoals bij het negeren van de gravitatiekracht – het vallen op zich niet zo pijnlijk, maar wel het onvermijdelijke neerkomen. Lees verder

Met alle Chinezen (en wellicht ook met deze)

Ondanks de afgenomen volatiliteit op de wereldbeurzen, die zich nu opnieuw ergens ophoudt rond de diepterecords uit 2017, hebben vele investeerders (waaronder wij) toch de indruk te zeilen over zeer woelige baren. Meer nog, wie momenteel recht wil blijven staan op het dek van het schip dat de wereldbeurzen bevaart, moet over een stevig stel zeemansbenen beschikken. Lees verder