Nooit meer augustus!

Augustus doet altijd wat met een mens. Is het omdat de opvallend snelle afname van het aantal uren daglicht de onafwendbare komst van herfst en winter aankondigt? Of is het eerder het besef dat alles wat er te oogsten viel, nu al binnen is – ook wanneer dit niet al te veel soeps blijkt te zijn. Van de rest van het jaar moet je niets meer verwachten. Misschien is het ook de collectieve herinnering, intussen ingebakken in ons DNA, aan de dramatische mislukking die telkens volgt wanneer de grootse plannen, gesmeed in de overmoed van de voorafgaande zomermaanden, in deze vermaledijde maand tot uitvoering moeten worden gebracht. De teutoonse horden die ons landje binnentrokken op 4 augustus 1914, waanden zich tegen Kerstmis terug aan de knusse eigen haard. Het tragische Britse tegenoffensief dat in de augustus 1917 op gang werd getrokken, verslikte zich in Ieperse modder. De Iraakse dictator die op 2 augustus 1991 besloot om zijn olierijke buurlandje binnen te trekken, dacht deze klus snel te klaren. Het conflict duurt nog altijd voort. En misschien bent u het intussen vergeten, maar op diezelfde dag in 1964 besloot de Amerikaanse marine eens snel en doortastend op te treden in de baai van Tonkin, om zich pas in 1975, getraumatiseerd en in ongeziene chaos, uit Vietnam terug te trekken. Lees verder

Hoed u vooral voor haakneuzen

Hoed u vooral voor haakneuzen

We hebben het slechts van horen zeggen, maar willen het desondanks gerust als waarheid poneren: ter culturele verheffing van de Noord-Koreaanse jeugd worden de lagere scholen aldaar verfrist met muurschilderingen met een steeds weerkerend thema. Op de ene muur worden (overigens erg realistisch uitgebeeld) enkele Koreaanse jongetjes aan een boom vastgebonden en op afschuwwekkende wijze gemarteld, terwijl op de andere muur een aantal verschrikte lokale deernen zich haastig uit de voeten maken. Bij de eerste aanblik van dit tafereel is het overigens al duidelijk dat ze het niet zullen halen van hun achtervolgers, aan wier oneerbare intenties overigens bezwaarlijk kan worden getwijfeld. De boosdoeners in beide panelen zijn makkelijk identificeerbaar. Niet zozeer aan hun militaire uniformen, maar wel aan de joekel van een haakneus waarvan ze steevast voorzien zijn en dat de eenduidige associatie legt met de gehate vijand uit de VS. Lees verder

Een korte vooruitblik op wat (misschien) komen gaat

Na een zoveelste recordreeks op de tabellen te hebben gezet, zijn de waarderingen op de meeste internationale aandelenmarkten weliswaar uitdagend , maar ze zijn uiteindelijk nog steeds in lijn met een realistisch economisch scenario, dat is gebaseerd op aanhoudende bodemtarieven voor de LT-rente, negatieve beleidsrente in de eurozone en een beperkte opwaartse druk op de Amerikaanse KT-rentevoeten. De Amerikaanse beleidsrente heeft in het afgelopen jaar enkele opwaartse bijsturingen gekend, waardoor een eerstvolgende verhoging pas in december enige kans maakt, om pas tegen maart 2018 echt realistisch te worden. En dat is nog (erg) lang. Lees verder

Rugklachten

Wat er precies van aan is, durven we niet met zekerheid te stellen. Maar naar verluidt heeft Benjamin Disreali – medegrondlegger van de Britse Conservatieve partij, gevierd novellist en in bijberoep ook een paar keer premier van het Verenigd Koninkrijk na een zoveelste wispelturige beweging van het Britse pond op de internationale wisselmarkten, in diepe wanhoop uitgeroepen dat ‘only the foreign exchange has driven men more madly than love’. Inderdaad, er valt meestal weinig touw vast te knopen aan de erratische bewegingen van de wisselkoersen.

Dat staat overigens in schril contrast met de aandelenmarkten, die volgens een complex maar in ieder geval rationeel mechanisme (gebaseerd op de bewegingen van rentevoeten, het verwachte groeiritme van bedrijfsresultaten en de geboden risicopremie) momenteel naar eenzame hoogten zijn geklommen. Tot spijt van wie het benijdt. Lees verder

Lageloonlanden

In lang vervlogen tijden werden ze nog omschreven als ‘onderontwikkelde landen’, maar dat klonk wel erg vernederend, zodat onder druk van het vermanende vingertje werd overgeschakeld op de term ‘ontwikkelingslanden’. Maar ook hier hoor je de onmiskenbare klank van kolonialisme en een misplaatst superioriteitsgevoel: wie bepaalt immers de norm voor wat ontwikkeling is? Een neutrale afkorting dan maar, zoals BRIC? Dit vernauwt echter de scope onnodig tot een specifieke groep, zodat we snel geneigd zijn om ons van het begrip ‘groeilanden’ te bedienen. Maar ook deze omschrijving stemt zelden overeen met de realiteit. Sommige landen groeien inderdaad (soms) snel, andere helemaal niet. En zelfs bij de dapperste groeiers wil de economische vooruitgang wel eens nadrukkelijk stokken door oplopende inflatie of dalende grondstoffenprijzen. Lees verder

Wolf! (of misschien toch niet?)

Omdat men hem toch iets omhanden moest geven, werd hij op de uitkijk geplaatst met een duidelijke taakomschrijving: komt de wolf, begin dan te gillen.

Maar op zo’n uitkijktoren is het eenzaam vertoeven en alras merkte onze protagonist dat er heel wat gezelschap kwam opdagen wanneer hij uit pure verveling toch maar aan het schreeuwen sloeg. Maar na een aantal pogingen om op deze manier aandacht te trekken, viel de publieke belangstelling dramatisch terug en na de elfendertigste keer kwam er helemaal niemand meer afgezakt.

Toen de gevreesde wolf uiteindelijk dan toch eens zijn opwachting maakte (in het holst van de nacht, want dat hoort zo) moest hij alleen wat amechtig gegil van een eenzaat trotseren op weg naar de onbewaakte schapenstal. Lees verder

Global Cooling 2.0

Jànos was waarlijk een wonderkind. Nog voor zijn zevende levensjaar kon hij getallen van 8 cijfers delen door elkaar. Uit het hoofd, welteverstaan. En als u zou denken dat van zo’n nerd toch niets terechtkomt, dan heeft u het deze keer wel flink bij het verkeerde eind. Als prille twintiger kon hij al met grote tevredenheid terugblikken op het baanbrekende werk dat hij had geleverd in uiteenlopende domeinen van de wiskunde en de fysica. Lees verder

Waardig ouder worden.

De onvermijdelijke rimpels staan haar goed, de Fed-voorzitter. Vermits zij zelf al meerdere malen te kennen heeft gegeven een bloedhekel te hebben aan de term “voorzitster”, houden we dan ook vast aan het generische masculinum. Dat doen we ten dele omdat de consequente, ongemarkeerde vorm bij titulatuur bijdraagt tot het wegwerken van genderongelijkheid, maar vooral toch uit diep respect voor deze rots in de branding en haar duidelijke politiek. Zo was ook de recente verhoging van de beleidsrente ruimschoots op tijd gesignaleerd aan de financiële markten, zodat niemand zich daar in zijn soepje dreigde te verslikken bij het vernemen van het nieuws dat de Amerikaanse centrale bank, om eventuele inflatiespanningen de pas af te snijden, een (beperkte) verstrakking van het monetaire beleid wenselijk vond. Een verdere verhoging met 25 basispunten wordt ten vroegste in december of januari verwacht en is alleszins momenteel totaal onnodig.

Lees verder

And the winner is ….

Wie deze wedstrijd wilde winnen, moest over een degelijke organisatie beschikken, doortastend zijn in de uitvoering van een uitgekiende strategie en zijn medewerkers zodanig weten te motiveren dat ze hun beste niveau konden halen als het echt om de knikkers ging. Deze ultieme krachtmeting vond naar aloude gewoonte plaats vlak na de Britse parlementsverkiezingen. Lees verder