Dansen rond het Europese ziekbed

Het feestgedruis op de aandelenmarkten houdt nog wel even aan, ondanks een achtergrond die zich vooral kenmerkt door teleurstellende economische prestaties. In eerste instantie vormt dat nog geen te ernstig probleem want precies deze zwakke conjunctuur voedt tegelijk de hoop op doortastende monetaire maatregelen, (nog) lagere rente en doelgerichte investeringsimpulsen. Lees verder