Regel 2: Pas regel 1 altijd toe

Het beheer van financieel systeemrisico is heus niet zo moeilijk voor wie er zich een beetje in verdiept. “Regel 2” uit de beheersprincipes vergt alleszins al geen doorgedreven studie. Maar ook “regel  1” laat niets aan duidelijkheid te wensen over: “tax size, not deposits … “. De voornaamste oorzaak voor de ontwikkeling van financieel systeemrisico is eenduidig terug te voeren tot de grootte van het balanstotaal van een bank ten opzichte van het BNP van het betrokken land, eventueel nog verder geaccentueerd wanneer deze bank sterk gecorreleerd is door onderlinge kredieten met andere banken en/of door grote posities in staatobligaties van dit land. Lees verder