Een gouden snoekduik

In de Babylonische tijd ( zo’n 560 jaar voor onze tijdrekening) kon je voor 1 ons goud 350 broden kopen. Aan de huidige goudprijs moet je dat momenteel zo’n 650 broden opleveren…

Dit zegt iets over de broodprijs of misschien over de groei van de productiviteit in de landbouw maar protagonisten van goudbeleggingen zien hierin het overduidelijke bewijs dat je met goud in je beleggingsportefeuille een stevige verdediging weet te bouwen tegen inflatie en je koopkracht (méér dan) weet te bewaren. Over hele lange termijn wel te verstaan … Lees verder

Cyprus: de opgelegde maatregelen zijn onrechtvaardig, maar is er een alternatief?

Bij de uitwerking van de steunmaatregelen voor Europese banken werd tot nu toe de depositohouder met verregaande omzichtigheid behandeld. Enkel in het geïsoleerde en specifieke geval van de zeer speculatieve Ierse vastgoedfinancier Anglo Irish bank werd ook van deze groep van “stakeholders” in het bancaire systeem een substantiële inspanning gevraagd. Lees verder

Het risico dat de Cypriotische crisis uitdeint is beperkt

Of het nu plan A, B, C of D was waarmee Cyprus (voorlopig) van de financiële afgrond werd gered, doet er intussen niet meer toe. De uitkomst van de nachtelijke vergaderingen van de Eurotop blijken telkens weer een afweging te zijn van tijdelijke machtsverhoudingen. Cyprus heeft hierbij, naast zijn desastreuze politieke keuzes uit het verleden (die het land alleen aan zichzelf te wijten heeft), het nadeel zeer klein te zijn. Dus op zich kan het geen systeemcrisis in de eurozone uitlokken. Het land staat dan ook weerloos en moet zeer verregaande maatregelen ondergaan. Die zouden in Griekenland en zeker in Spanje wellicht nooit aanvaard worden.   Lees verder