Het succes van de monetaire politiek wordt (mee) bepaald in een Chinese varkensstal

Vrees niet voor een goedkope schimpscheut. Dat is niet aan ons besteed. De inspanningen van de monetaire overheden wereldwijd zijn absoluut nodig om de globale economie van de nodige zuurstof te voorzien. Dat deze stimulerende politiek overigens niet zonder gevaar is, is open deuren intrappen. Het gevaar van niet-interventie is immers veel groter. Overal, behalve in China … Lees verder

Godzijdank zijn er Chinezen

Het zo net verschenen Chinese inflatiecijfer brengt opnieuw wat hoop voor de financiële markten, die zich –ondanks een toevloed aan slecht nieuws in de afgelopen weken – bijzonder kranig wisten te gedragen. De inflatie viel in China terug van 3,2% tot 2,1% op jaarbasis. De voornaamste oorzaak moet worden gezocht in de afnemende druk op grondstoffenprijzen in het algemeen en voedselprijzen in het bijzonder.

Dat is geen onbelangrijke evolutie want het vorige cijfer lag te kort bij de maximaal toegelaten inflatie (3,5%) om van enige beleidsruimte te kunnen spreken. Die ruimte om gerichte stimulerende maatregelen te nemen is nu plots sterk genomen. Toch moet niet worden verwacht dat de Chinese overheid deze ontwikkeling onmiddellijk zal aangrijpen om verregaande algemene maatregelen te nemen. Lees verder