Opvallende evolutie in de Belgische inflatiecijfers

De terugval in de Belgische inflatiecijfers tot een jaarritme van 1,1%, dat opvallend lager is dan het Europese gemiddelde, is welgekomen nieuws voor de Belgische concurrentiepositie. De sterk oplopende inflatie in de voorafgaande jaren  –zowel in absolute als relatieve termen- sijpelde immers door in de lonen waardoor de Belgische bedrijven het steeds moeilijker kregen op de internationale markten. Getuige hiervan is niet alleen de ontwikkeling van relatieve loonkost maar zeker ook de terugval in de lopende rekening. Voor een land dat letterlijk leeft van haar export, vormt dit een bijzonder ongunstig teken.Bij de discussie of deze verbetering in de Belgische inflatiepositie het gevolg is van een eenmalige ingreep in de samenstelling van de index (zoals de vakbonden beweren) of een gevolg is van structurele maatregelen in de prijszetting van energie (zoals de Regering beweert) vormt een interessante discussie. Maar er is een veel belangrijkere factor die deze ontwikkeling veroorzaakt. Lees verder