Koud en warm blazen

De recente ISM-cijfers voor de Amerikaanse industrie en dienstensectoren laten er nu nog weinig twijfel over bestaan: Met één doortastende inhaalbeweging werden de bevreemdend zwakke cijfers uit de voorbije maanden weggeveegd en wisten de Amerikaanse aankoopdirecteuren een zeer positieve inkleuring te geven aan de toekomstige economische context,  met een versnelling in alle belangrijke deelcomponenten van de indices.   Lees verder

Het ISM-cijfer voor de Amerikaanse industriële sector kwam binnen als verwachte, koude douche.

Ook al is het geen echte verrassing, het blijft toch onaangenaam om deze belangrijke maandelijkse indicator van zijn eerdere, behoorlijke niveau van 54,3 naar een bescheiden inschatting van 51,3 te zien tuimelen. Maar de conjunctuurprognose leek ons sowieso in februari wat overschat, zodat een terugslag van deze orde van grootte, niet als volkomen onverwacht komt voor de Amerikaanse beurzen. Lees verder