Manisch depressief

Wie zich, zoals wij, professioneel verplicht weet om de lawine aan economische parameters van dag tot dag op de voet te volgen, deint momenteel heen en weer tussen deprimerende indicatoren, die snel nadien gevolgd door een serie hoopgevende cijfers die in de tegenovergestelde richting lijken te wijzen. Meestal kondigt een dergelijk erratisch patroon een fundamentele trendwijziging aan, mogelijkerwijze (en dit onder alle voorbehoud) zelfs een economische barometer die binnen afzienbare tijd zelfs op goed weer zou kunnen komen te staan. Maar dit laatste toch liever niet te snel, behalve dan in China. Lees verder