Revenge of the PIIGS

Medio 2011 waren we slechts met een extreme minderheid die nog enige toekomstkansen toedichtte aan het europroject. Het merendeel van de analisten gaf geen cent meer voor het voortbestaan van de Muntunie en liet dan ook geen kans onbenut zijn negativisme te spuien. Vrije meningsuiting is natuurlijk een basisrecht maar als je hiervan dan toch massaal gebruik wenst te maken, dan heb je ook de plicht een grondige analyse te maken, zeker indien je weet dat je mening zal gevolgd worden door – in casu – grote horden van Vlaamse beleggers. Maar de oppervlakkigheid van de analyse stond in schril contrast met de gretigheid waarmee de negatieve scenario’s hun weg vonden in de populistische pers. Dit werd nog kracht bijgezet door de weinig genuanceerde houding van een aantal vooringenomen Duitse opiniemakers en interventies van columnschrijvers, die vooral zichzelf wensten te profileren eerder dan een onderbouwde conclusie naar voor te schuiven. Lees verder