Hoe moet de recente Chinese conjunctuurprognose worden geïnterpreteerd?

De Chinese PMI-cijfers stegen in maart tot 50,9 van 50,1 in de voorafgaande maand. Met het PMI-cijfer wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige groei van de industriële activiteit in China.

Ondanks deze stijging reageerden de financiële markten toch met enige ontgoocheling. De verklaring hiervoor vereist wat “hogere statistiek”. De index kent in de eerste “lentemaand” in het algemeen een conjuncturele opsprong. In het Chinese PMI-cijfer veroorzaakt deze seizoensfactor gemiddeld een verhoging 2,8 punten in vergelijking met februari. Vandaar de onderkoelde reactie wanneer de PMI-index dit jaar slechts toenam met 0,8 punten. Welke conclusies moeten we trekken uit een dergelijke conjunctuurprognose? Lees verder