Een financiële parameter die doet wat moet …

In tegenstelling tot wat de gemiddelde analist zijn publiek soms voorschotelt, vormen niet de bewegingen van de inflatie en rentevoeten of wijzigende vooruitzichten van de conjunctuur de belangrijkste bijdrage bij de verklaring van beursbewegingen over de langere termijn. Deze factoren zijn natuurlijk wel van cruciale orde om bewegingen van de financiële markten over kortere periodes te helpen kaderen maar veruit de grootste verklaringskracht, meer dan 75% zelfs, gaat uit van wijzigingen van de verwachte risicopremie. Lees verder