Speak softly and carry a big stick

Je wenst het geen belegger toe, om gekneld te geraken tussen twee politieke ideologieën die elkaar afdreigen met nucleair wapenarsenaal. In dit specifieke geval wordt er opzichtig gezwaaid met een potentiële faling van betalingen op de Amerikaanse staatsschuld, hetgeen in technische termen niets minder betekent dan een default, met een dramatische verlaging van de kredietkwaliteit tot gevolg. Op de vermaledijde 2de augustus 2011 verlaagde een ratingbureau reeds haar kredietrating voor de VS, verwijzend naar de toenemende ideologische polarisatie in het land, die tot een impasse aanleiding kon geven. Daar zijn we nu ongeveer aangekomen. Lees verder