Cyprus: de opgelegde maatregelen zijn onrechtvaardig, maar is er een alternatief?

Bij de uitwerking van de steunmaatregelen voor Europese banken werd tot nu toe de depositohouder met verregaande omzichtigheid behandeld. Enkel in het geïsoleerde en specifieke geval van de zeer speculatieve Ierse vastgoedfinancier Anglo Irish bank werd ook van deze groep van “stakeholders” in het bancaire systeem een substantiële inspanning gevraagd. Lees verder