Over Tobin- en andere taksen

De voorstellen over de invoering van een Europese taks op financiële transacties door banken is intussen zodanig afgezwakt, dat hieruit hooguit nog één tiende van de verwachte inkomsten kan worden gepuurd. De taks is economisch weinig relevant en levert geen enkele bijdrage in de beveiliging van het Europese bancaire systeem tegen een opflakkering van systeemrisico. Vandaar dat de enige toegevoegde waarde bestaat uit een aanvulling van de belastinginkomsten. Maar ook deze laatste doelstelling wordt nog ternauwernood bereikt na diverse interventies in de voorgestelde richtlijnen. Dit is niet eens ten onrechte want de voorstellen waren zodanig onzorgvuldig en vooral ondoelmatig geformuleerd dat je als neutrale toeschouwer alleen kan hopen dat dit met alle dergelijke slordige maatregelen zou gebeuren, vooraleer ze effectief worden en meer kwaad dan goed berokkenen. Dit is de zoveelste politieke slag in het water. Lees verder